Η λύση της υποτροφίας

Για την εξυπηρέτηση των πιο αξιόλογων φοιτητών/σπουδαστών, οι οποίοι έχουν σημειώσει άριστες επιδόσεις, δημόσιοι φορείς, διάφορα δημόσια, ιδιωτικά και κοινωφελή ιδρύματα καθώς και πολλές κυβερνήσεις προσφέρουν οικονομικές ενισχύσεις και προγράμματα υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, για διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα και μετεκπαίδευση σε ελληνικά πανεπιστήμια ή σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Αρκετά από αυτά τα προγράμματα προσφέρονται και για αλλοδαπούς φοιτητές. Χρήσιμο λοιπόν θα είναι να απευθυνθείτε στη σχολή σας, καθώς και σε ανεξάρτητους φορείς που προσφέρουν οικονομική ενίσχυση, για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες υποτροφίες, καθώς και για τη δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφίας.

Υποτροφίες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

Για την πλειονότητα των νεαρών Ελλήνων, η εκπαίδευση είναι ίσως η ακριβότερη από τις επενδύσεις που θα χρειαστεί να κάνουν στα πρώτα στάδια της καριέρας τους. Ευτυχώς υπάρχουν πολλές πηγές που προσφέρουν οικονομική βοήθεια για ένα μέρος ή για ολόκληρο το κόστος των σπουδών και σε κάποιες περιπτώσεις καλύπτουν ακόμη και το κόστος διαμονής. Παρόλα αυτά, το να εντοπίσει και να αιτηθεί κανείς για αυτές τις υποτροφίες και τις δωρεές είναι μία διαδικασία που απαιτεί αφοσίωση και καλή προετοιμασία. Μία μικρή έρευνα πάνω στο θέμα αυτό αποκαλύπτει συχνά ενδιαφέροντα αποτελέσματα, όπως για παράδειγμα το ότι υπάρχει όντως ένας μεγάλος αριθμός διαθέσιμων υποτροφιών και λοιπών οικονομικών ενισχύσεων στις ευρωπαϊκές χώρες - χώρες οι οποίες μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονταν απαραιτήτως στην αρχική επιλογή ενός φοιτητή.

Η Έρευνα της QS για την Επιλογή Πανεπιστημίων από τους Υποψήφιους Φοιτητές, μία ετήσια έρευνα στους δυνάμει μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, δείχνει ότι οι Έλληνες υποψήφιοι ενδιαφέρονται περισσότερο για σπουδές  στην Αγγλία και στην Αμερική.

«Πού θέλετε να σπουδάσετε;»

 • Αγγλία 83.33%
 • ΗΠΑ 47.62%
 • Ελλάδα 30.95%
 • Ολλανδία 23.81%
 • Γαλλία 21.43%
 • Ιταλία 16.67%
 • Ισπανία 11.90%
 • Ελβετία 11.90%
 • Βέλγιο 7.14%
 • Καναδάς 7.14%

Πηγή: QS TopGradSchool.com Applicant Research, 2009

Κι ενώ η Αγγλία και η Αμερική παραμένουν δημοφιλείς επιλογές, δεν παύουν και οι δύο να είναι ακριβοί προορισμοί, όχι μόνο όσον αφορά στο κόστος σπουδών αλλά και στο κόστος ζωής. Πάντα αξίζει τον κόπο να ψάχνει κανείς τις διαθέσιμες εναλλακτικές, ειδικά μιας και πολλές άλλες ευρωπαϊκές πόλεις προσφέρουν επίσης υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης και πολλά από τα πανεπιστήμια τους βρίσκονται σε ψηλές θέσεις στις Διεθνείς Κατατάξεις Πανεπιστημίων.

 • Erasmus Mundus

Το Erasmus Mundus είναι ένα πρόγραμμα που υποστηρίζεται από την ΕΕ και στοχεύει στην υποστήριξη και την ενθάρρυνση ενός πλήθους διαφορετικών ειδικοτήτων στο σύνολο ολόκληρου του εκπαιδευτικού φάσματος και ισχύει για μία σειρά από χώρες: www.ec.europa.eu

Εκατοντάδες πανεπιστήμια συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων αρκετών πανεπιστημίων στην Αγγλία και στην Αμερική, και είναι μάλλον δύσκολο για έναν νεαρό Έλληνα φοιτητή να μην τα καταφέρει τελικά να βρει έναν τομέα ειδίκευσης που να του ταιριάζει. Το Erasmus Mundus καλύπτει προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και μεταδιδακτορικά προγράμματα σπουδών, καθώς επίσης και προγράμματα διδασκαλίας και έρευνας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταλάβει την όλη διαδικασία αιτήσεων και τις προθεσμίες του κάθε πανεπιστημίου που σας ενδιαφέρει, μιας και όλα αυτά διαφέρουν αρκετά από σχολή σε σχολή.

 • Εθνικές Υποτροφίες

Η Ολλανδία έχει επιλεχθεί από το 23,8% των Ελλήνων φοιτητών ως προορισμός σπουδών, τέταρτη σε σειρά προτεραιότητας μετά την Αγγλία, την Αμερική και την ίδια την Ελλάδα. Κατά παράδοση υπάρχει μία ιστορική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας όσον αφορά στην εκπαίδευση: το 1953 οι δύο χώρες υπέγραψαν ένα Πολιτισμικό Σύμφωνο Συνεργασίας προκειμένου να ευδοκιμήσει η εκπαίδευση μεταξύ των εθνών αυτών. Το Σύμφωνο αυτό επικυρώθηκε ξανά το 2003 και μάλιστα η ισχύς του ανανεώθηκε για 50 ακόμη χρόνια. Η πληρέστερη πηγή πληροφοριών σχετικά με τις διαθέσιμες ευκαιρίες εκπαίδευσης στην Ολλανδία είναι το  Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education: www.nuffic.nl. Η ομάδα του NUFFIC μάλιστα, έχει δημιουργήσει και μία μηχανή αναζήτησης που βοηθά τους φοιτητές ανά τον κόσμο να εντοπίσουν τις διαθέσιμες υποτροφίες στα ολλανδικά πανεπιστήμια: www.grantfinder.nl.

Η Γαλλία προσφέρει την Υποτροφία Άιφελ η οποία καλύπτει πολλούς τομείς ειδίκευσης: οικονομικά, νομική, μηχανολογία, μαθηματικά, χημεία κλπ. Η ειδοποιός διαφορά αυτής της υποτροφίας σε σχέση με τις υπόλοιπες είναι ότι εδώ εκείνος που αιτείται δεν είναι ο φοιτητής αλλά το ίδιο το πανεπιστήμιο. Συνεπώς το λογικό σε αυτήν την περίπτωση είναι να εξασφαλίσει πρώτα και όσο το δυνατόν νωρίτερα ο φοιτητής την αποδοχή του από το πανεπιστήμιο στο τμήμα που τον ενδιαφέρει και στη συνέχεια να κυνηγήσει την υποτροφία με την αρωγή του πανεπιστημίου. Η συγκεκριμένη υποτροφία περιλαμβάνει οικονομική ενίσχυση που μπορεί να φτάσει έως και τα 1.181€ μηνιαίως για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα 1.400€ για τους διδακτορικούς. Ορισμένα έξοδα μετακίνησης, ασφάλειας κλπ μπορούν επίσης να καλυφθούν, για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.egide.asso.fr/eiffel  

Υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης για νέους ερευνητές

Ιταλία Η πλειοψηφία των υποτροφιών που προσφέρονται από τα ιταλικά πανεπιστήμια εστιάζουν στην προαγωγή της ιταλικής γλώσσας και κουλτούρας, επομένως βασικό κριτήριο αποτελεί η καλή γνώση Ιταλικών. Προσφέρονται τρεις (εξάμηνες, εννιάμηνες ή δωδεκάμηνες) υποτροφίες οι οποίες καλύπτουν τις σπουδές σε τομείς όπως η τέχνη, η μουσική, το σινεμά, οι φυσικές επιστήμες και πολλές άλλες. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Ιταλικού Πολιτισμού στην Αθήνα: http://www.iic.gr/.

Η Ελβετία (με ποσοστό προτίμησης 11,9% στην Έρευνα της QS για την Επιλογή Πανεπιστημίων από τους Υποψήφιους Φοιτητές) είναι γνωστή για τα πανεπιστήμιά της. Για τους Έλληνες που επιθυμούν να σπουδάσουν σε αυτήν την ήσυχη χώρα η Ελβετική κυβέρνηση προσφέρει ορισμένες υποτροφίες σε Ελβετικά Πανεπιστήμια και στα Ομοσπονδιακά Τεχνολογικά Ινστιτούτα. Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς για τις υποτροφίες έχουν οι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημίου που θα καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Ο καλύτερος τρόπος για να μάθετε περισσότερα είναι να επικοινωνήσετε με την Ελβετική Πρεσβεία στην Ελλάδα: www.eda.admin.ch/athens

Η Νορβηγία δέχεται τους διεθνείς υποψηφίους μέσω του Νορβηγικού Κέντρου Διεθνούς Συνεργασίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education): www.siu.no. Από αυτήν την ιστοσελίδα μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα σπουδών που σας ενδιαφέρει και να δείτε ποιες υποτροφίες είναι διαθέσιμες ανά περίπτωση - όχι μόνο στη Νορβηγία αλλά και σε ολόκληρη τη γύρω περιοχή.

Η Δανία καλωσορίζει τους πιο ικανούς διεθνείς φοιτητές μέσω του Πλαισίου Υποτροφιών του Υπουργείου Παιδείας της Δανίας. Το πλαίσιο αυτό είναι σχεδιασμένο να καλύπτει το σύνολο των διδάκτρων και μπορεί επίσης να συμπεριλάβει το κόστος ζωής αλλά και άλλα έξοδα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλύπτει μόνο τους full-time φοιτητές για μίνιμουμ έναν χρόνο σπουδών στη Δανία. Οι τομείς που καλύπτονται είναι ιδιαίτερα ευρείς και εκτείνονται λίγο-πολύ σε τα όλα τα αντικείμενα σπουδών, από τη Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου ως τη Μηχανολογία: www.studyindenmark.dk
Μια άλλη εναλλακτική για τη Δανία είναι το CIRIUS, το πρακτορείο που είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό των 2 κυριότερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 5 αντίστοιχα προγράμματα της Σκανδιναβίας: www.ciriusonline.dk

Εάν θέλετε να σπουδάσετε στη Σουηδία, ο καλύτερος τρόπος να το κάνετε είναι μέσω του Σουηδικού Ινστιτούτου, το οποίο και διαχειρίζεται τις υποτροφίες και τα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών: www.studyinsweden.se

Υπάρχουν αρκετές επιλογές για εκείνους που θέλουν να σπουδάσουν στην Φινλανδία: Το Nordplus Neighbour και το Tempus είναι μόνο δύο από τα σημεία απ’ όπου μπορείτε να ξεκινήσετε την έρευνά σας, ενώ στην ιστοσελίδα του Κέντρου για τη Διεθνή Κινητικότητα (Centre for International Mobility, CIMO): www.cimo.fi, θα βρείτε συσσωρευμένο πολύ και ιδιαίτερα λεπτομερές υλικό για τα διεθνή προγράμματα.

Τα πανεπιστήμια στη Γερμανία μπορούν να περηφανεύονται για δύο πράγματα: λογικά δίδακτρα (500€-900€ το εξάμηνο) και υψηλό επίπεδο μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Και παρά το γεγονός ότι το κόστος διαβίωσης είναι αρκετά υψηλό στη συγκεκριμένη χώρα, η γερμανική κυβέρνηση προσφέρει αρκετές υποτροφίες στους ξένους φοιτητές. Ο πιο απλός τρόπος για να ξεκινήσετε την αναζήτηση είναι μέσω της ιστοσελίδας της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (German Academic Exchange Service, DAAD): www.daad.de. Εδώ μπορείτε να διαλέξετε πρόγραμμα σπουδών και πανεπιστημιακό ίδρυμα τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
Άλλες ιστοσελίδες  που αξίζει να επισκεφτείτε είναι οι: www.dfg.de, www.stiftungsindex.de και η  www.avh.de.

Η Αγγλία βρισκόταν πάντα ανάμεσα στις τρεις πρώτες χώρες επιλογής των Ελλήνων φοιτητών. Και ενώ η οικονομική κρίση έχει περιορίσει σημαντικά τα διαθέσιμα κονδύλια υποτροφιών στα πανεπιστήμια, εντούτοις οι σχολές στην Αγγλία εξακολουθούν να παλεύουν σκληρά προκειμένου να κατορθώσουν να προσελκύσουν τους καλύτερους υποψηφίους απ’όλον τον κόσμο. Για παράδειγμα το University College London (UCL) πρόσφατα επένδυσε πάνω από £250.000 σε μία νέα υποτροφία για διεθνείς φοιτητές που τους ενδιαφέρει η έρευνα. Υποτροφίες προσφέρονται και από άλλα πανεπιστήμια - και μάλιστα πολλές από αυτές απευθύνονται συγκεκριμένα σε Έλληνες υποψήφιους. Για παράδειγμα, το Ίδρυμα Schilizzi χορηγεί υποτροφίες ύψους £2.500 το χρόνο και για τρία χρόνια (δεδομένου ότι υπάρχει ικανοποιητική ακαδημαϊκή πρόοδος) σε τρεις προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί στο King’s College London.

Υπάρχουν κι άλλες διαθέσιμες υποτροφίες, όπως η Global Excellence Scholarship η οποία προσφέρει έως και 5.000£ το χρόνο. Χρήσιμες ιστοσελίδες με πληροφορίες για τις βρετανικές υποτροφίες είναι οι εξής: www.postgraduatestudentships.co.uk, www.scholarship-search.org.uk και www.topuniversities.com.

Μία από τις πιο διάσημες υποτροφίες για τη Βρετανία, η Chevening, προσφέρεται από το Βρετανικό Συμβούλιο. Οι επιτυχόντες θα λάβουν ένα χρηματικό βραβείο το οποίο καλύπτει σπουδές τριών έως και δώδεκα μηνών και μπορεί να φτάσει τις 12.000£ και καλύπτει το κόστος ζωής, μεταφορικά από και προς τη χώρα προέλευσης (μόνο για μία φορά, μην ενθουσιάζεστε!) και μπορεί επίσης να συμπεριλάβει και κάποια άλλα έξοδα. Προκειμένου να μάθουν περισσότερα γι’ αυτήν την επιλογή, οι Έλληνες υποψήφιοι είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν και να συνομιλήσουν με τους εκπροσώπους του Βρετανικού Συμβουλίου  στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη: www.britishcouncil.gr.

Όσοι ενδιαφέρονται για σπουδές στην Αμερική θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του  Ιδρύματος Fullbright (www.fulbright.gr) ή να μιλήσουν απευθείας στους ειδικούς των Συμβουλευτικών Κέντρων Εκπαίδευσης του Ιδρύματος Fullbright στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Εάν η επιλογή σας είναι η Ελλάδα υπάρχουν κι εδώ αρκετές πηγές για τη χρηματοδότηση των σπουδών σας.

Το Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν με την έρευνα ή να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Η υποτροφία αυτή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και το ύψος της βασίζεται αφενός στο αντικείμενο και αφετέρου στη διάρκεια των προτεινόμενων σπουδών/έρευνας: www.onassis.gr

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) είναι άλλη μία διάσημη επιλογή. Ιδρύθηκε το 1851 και μερίδιο στις υποτροφίες του διεκδικούν πλέον πολλοί ταλαντούχοι Έλληνες σπουδαστές, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές τους είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό: www.iky.gr

Παρακάτω θα βρείτε μια λίστα ιστοσελίδων στις οποίες επίσης παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις υποτροφίες και τις οικονομικές ενισχύσεις για τους Έλληνες φοιτητές:

Η έρευνα στο ίντερνετ αποτελεί βασικό στοιχείο της όλης ερευνητικής διαδικασίας. Ερευνήστε τις οικονομικές ευκαιρίες στα διεθνή και ελληνικά πανεπιστήμια, μην παραβλέψετε όμως και την ιδιαίτερη βαρύτητα της προσωπικής επαφής η οποία μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να αποβεί πιο χρήσιμη και σημαντική από οτιδήποτε άλλο. Οι επιτυχημένοι υποψήφιοι δεν περιορίζουν ποτέ τον εαυτό τους αμιγώς στην ηλεκτρονική επικοινωνία. Αντιθέτως, θα αδράξουν την όποια ευκαιρία να μιλήσουν απευθείας με τους απόφοιτους των πανεπιστημίων και με τους υπεύθυνους αποδοχής φοιτητών. Ειδικότερα οι τελευταίοι είναι εκείνοι που πολύ συχνά αποφασίζουν εάν η αίτησή σας θα γίνει ή όχι δεκτή, επομένως είναι σημαντικό να κάνετε καλή εντύπωση και να προσθέσετε μία πιο προσωπική νότα ήδη από την αρχή της διαδικασίας.

Το QS World Grad School Tour φέρνει κάθε χρόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη μερικά από τα καλύτερα πανεπιστήμια διεθνώς που προσφέρουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Δίνεται  έτσι η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους φοιτητές αφενός να μιλήσουν πρόσωπο με πρόσωπο με τους Υπεύθυνους Υποδοχής Φοιτητών και τους απόφοιτους, και αφετέρου να αποκομίσουν μία εκ των έσω εικόνα του πανεπιστημίου ή του οποιουδήποτε  ιδρύματος της επιλογής τους. Για την πλήρη λίστα των συμμετεχόντων, πληροφορίες για τις υποτροφίες της QS και για δήλωση συμμετοχής στο Tour, μπορείτε να επισκεφθείτε το www.topuniversities.com.

Παρόμοιες διοργανώσεις προσφέρει και το Βρετανικό Συμβούλιο, το Αμερικανικό Συμβούλιο και άλλοι οργανισμοί. Επιλέξτε τη χώρα που σας ενδιαφέρει περισσότερο και στη συνέχεια συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα της πρεσβείας της. Το σύνολο των προσφερόμενων διοργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων και λίγων βασικών πληροφοριών είναι πράγματα που συνήθως αναφέρονται σε αυτές τις ιστοσελίδες.

Αν και το κόστος εκπαίδευσης καθώς και το κόστος διαβίωσης δεν θα πάψουν να μεταβάλλονται τους επόμενους μήνες, τώρα είναι η καλύτερη εποχή να επενδύσετε στον εαυτό σας. Το αντάλλαγμα για την επένδυση που θα κάνετε στις σπουδές σας θα είναι μεγάλο, μιας και δεν θα χαραμίσετε ένα ή δύο χρόνια ψάχνοντας για δουλειά ή κάνοντας κάτι που δεν απολαμβάνετε καν. Αντιθέτως θα είστε καλά προετοιμασμένοι για τη ζήτηση της αγοράς, όταν σε ένα δύο χρόνια οι εταιρίες θα αρχίσουν και πάλι να αναζητούν υψηλά ταλέντα. Το να έχετε το εκπαιδευτικό προβάδισμα σήμερα εγγυάται το ίδιο προβάδισμα για τη μελλοντική σας καριέρα.

Υποτροφίες Ιούλιος - Αύγουστος 2016

Υποτροφίες Μάιος - Ιούνιος 2016

Ζητούνται φοιτητές για υποτροφίες

Για κάθε υποψήφιο φοιτητή, το πώς ακριβώς  θα καταφέρει να χρηματοδοτήσει ένα μεταπτυχιακό ή ένα διδακτορικό είναι μία ερώτηση πολύ σημαντική.  Μετά την επιλογή του πού και του τι θα σπουδάσουν, δεύτερο έρχεται το ζήτημα των χρημάτων ως το αμέσως πιο σημαντικό στοιχείο στην απόφαση ενός φοιτητή σε ό,τι αφορά τα μελλοντικά πλάνα σπουδών του.

Αλλά το να κατορθώσεις  να βρεις το δρόμο σου μέσα στον λαβύρινθο των διαθέσιμων υποτροφιών και προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης που τα κρατικά και τα διεθνή πανεπιστήμια προσφέρουν είναι μία διαδικασία που καθίσταται ολοένα και δυσκολότερη. Οι τρόποι αίτησης για υποτροφία διαφέρουν στο κάθε πανεπιστήμιο. Σε κάποια από αυτά η αίτηση γίνεται κατευθείαν από το διαδίκτυο, παράλληλα με την κανονική αρχική αίτηση υποδοχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις και διορίες ενώ κάποια άλλα  επιτρέπουν την κατάθεση δικαιολογητικών οικονομικής ενίσχυσης μόνο εφόσον ο φοιτητής έχει ήδη λάβει την επίσημη βεβαίωση της επιτυχούς εισαγωγής του στο πανεπιστήμιο.

Ένα σχεδόν απίστευτο στοιχείο που αποκαλύφθηκε σε σχέση με την περίπλοκη φύση των διαδικασιών αίτησης για υποτροφία είναι ότι σε κάποια πανεπιστήμια ο αριθμός των αιτήσεων για οικονομική βοήθεια είναι εξαιρετικά μικρός. Ακόμα πιο συγκλονιστικό είναι το γεγονός ότι το παραπάνω πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο σε μία-δύο μεμονωμένες περιπτώσεις. Αντιθέτως, πανεπιστήμια και οργανισμοί σε ολόκληρο τον κόσμο αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα σε ετήσια βάση. Η Melinda Van Hemert, αντιπρύτανης Εισαγωγών και Φοιτητικών Υπηρεσιών του Pepperdine University School of Public Policy στις ΗΠΑ, υπογραμμίζει την απογοήτευση με την οποία έρχονται αντιμέτωπες πολλές μεταπτυχιακές σχολές όταν δεν υπάρχουν υποψήφιοι να αιτηθούν για τις υποτροφίες τους. «Για κάποιες συγκεκριμένες υποτροφίες μας, πραγματικά πασχίζουμε προκειμένου να ενθαρρύνουμε αρκετές αιτήσεις», λέει. «Η Υποτροφία Seiji Masuda για παράδειγμα, απευθύνεται σε πτυχιούχους από τη Μαλαισία, την Ινδονησία, την Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, το Λάος, τη Μιανμάρ, την Καμπότζη και το Μπρουνέι αλλά αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερη δυσκολία στο να καταφέρουμε να προσεγγίσουμε τους φοιτητές σε αυτές τις περιοχές. Και να φανταστείτε ότι το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τσεκάρουν την επιλογή «ναι» στην ερώτηση ‘θέλετε να ληφθείτε υπόψη για υποτροφία;’»

Η Ερατώ Παρασχάκη, διευθύντρια του τμήματος  International Development στο ALBA Business School, πιστεύει ότι αυτή η κατάσταση είναι ακόμη πιο εμφανής στην Ελλάδα: «Έχουμε δει διαφορά στον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες και οι διεθνείς φοιτητές ανταποκρίνονται στις υποτροφίες. Οι διεθνείς φοιτητές αντιδρούν θετικά στην ύπαρξη των υποτροφιών και ζητούν να μάθουν γι’αυτές, ενώ αντίθετα οι Έλληνες δεν μοιάζουν να ενδιαφέρονται και τόσο».

Υπάρχει μία σειρά από συγκεκριμένους λόγους που κάθε χρόνο τόσοι διαθέσιμοι πόροι υποτροφιών καταλήγουν να μένουν στα αζήτητα. Ένας από τους πιο σημαντικούς είναι ότι οι σπουδαστές συχνά πιστεύουν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κερδίσουν την υποτροφία. Πιστεύουν ότι ο ανταγωνισμός είναι υπερβολικά σκληρός και ότι τελικά το να μπουν στη διαδικασία να κάνουν αίτηση, πραγματικά δεν θα άξιζε τον κόπο. Ο Δημήτρης Καβάκας, Program Manager στο International Hellenic University, συμφωνεί με αυτό το σημείο και μάλιστα επισημαίνει ότι ο κόσμος στην Ελλάδα δεν βλέπει με καλό μάτι τις υποτροφίες. «Στην Ελλάδα κυριαρχεί η γενικότερη αντίληψη ότι η διαφθορά είναι παντού. Οι υποψήφιοι απλώς δεν πιστεύουν ότι οι διαδικασίες επιλογής είναι πραγματικά διαφανείς και αξιοκρατικές.»

Ένας ακόμη λόγος που οι υποτροφίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες είναι το ότι υποψήφιοι σπανίως αντιλαμβάνονται το πώς ακριβώς τα πανεπιστήμια τις χορηγούν. Αν και οι διάφορες διαδικασίες μπορεί να διαφέρουν, ο τρόπος με τον οποίο εξετάζονται οι αιτήσεις και όλο το υλικό είναι αξιοθαύμαστα παρόμοιος. Το σημείο-κλειδί για όλα τα πανεπιστήμια πάντως είναι το ότι σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να τους περισσεύουν χρήματα από τις υποτροφίες αλλά παρ’όλα αυτά δεν μπορούν να προβλέψουν όλες τις περιπτώσεις. Οι περισσότεροι φοιτητές θα γίνουν δεκτοί σε περισσότερες από μία σχολές και μερικοί μάλιστα θα αποκομίσουν περισσότερες από μία προσφορές για οικονομική ενίσχυση, οπότε για να εξασφαλίσουν τα πανεπιστήμια ότι όντως δέχονται τον ‘σωστό’ αριθμό φοιτητών, κάνουν περισσότερες προσφορές για υποτροφίες από τον αριθμό των υποτροφιών που έχουν στην πραγματικότητα διαθέσιμο, γνωρίζοντας ότι αρκετοί φοιτητές απλώς δεν θα εμφανιστούν καν στις εγγραφές. Η Michelle Stewart, International Office Director σε ένα από τα πιο εξέχοντα πανεπιστήμια της Σκωτίας, το Strathclyde, επιβεβαιώνει: «Πάντα προσφέρουμε περισσότερα απ’όσα έχουμε μιας και έχουμε πολλές θετικές απαντήσεις στις προσφορές εισαγωγής που στέλνουμε σε φοιτητές αλλά ο αριθμός εκείνων που τελικά δεν εμφανίζονται σημαίνει ότι συχνά μας περισσεύουν χρήματα.»

Ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στο να παραμένουν αχρησιμοποίητα τα κεφάλαια για τις υποτροφίες είναι ότι στο σύνολο των αιτήσεων που φτάνουν ως τα πανεπιστήμια, δεν περιλαμβάνουν το σωστό είδος υποψηφίων.

Η δυσκολία στο να χορηγηθούν στους φοιτητές όλες οι διαθέσιμες υποτροφίες δεν περιορίζεται μόνο στα πανεπιστήμια. Η QS Innovation Scholarship (Υποτροφία της QS για την Καινοτομία), αξίας 10.000 δολαρίων που χορηγείται ετησίως σε οποιονδήποτε σπουδαστή κατέχει έγκυρη προσφορά εισαγωγής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα και  έχει παραβρεθεί σε μία από τις εκπαιδευτικές περιοδείες του QS World Grad School Tour, προσέλκυσε λιγότερους από 50 φοιτητές το 2008. Ο Peter MacDonald, Διευθυντής του QS Tour στρέφεται σε κάτι, που για εκείνον και τους συναδέλφους του, αποτελεί μία απροσδόκητη κατάσταση: «Μπορεί κανείς να πει ότι οι υποτροφίες μας, όπως και εκείνες που διατίθενται από τα διεθνή πανεπιστήμια, ανταμείβουν το ταλέντο και αναγνωρίζουν τους φοιτητές που έχουν προοπτική. Πιθανώς κάποιοι φοιτητές να στερούνται αυτοπεποίθησης ή απλώς θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους χρήματα για ένα μεταπτυχιακό στο εξωτερικό ή για ένα διδακτορικό πρόγραμμα. Προσωπικά όμως θεωρώ ότι οι περισσότεροι νιώθουν ότι απλώς ‘δεν έχουν καμία πιθανότητα’. Η εμπειρία μας τα τελευταία χρόνια λέει όμως, ότι στην πραγματικότητα όλοι έχουν πιθανότητα να κερδίσουν την υποτροφία - αρκεί να συμπληρώσουν την αίτηση.»

Η διαδικασία της αίτησης για ένα μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα αναγκαστικά απαιτεί μία εξαιρετικά σημαντική επένδυση χρόνου και ενέργειας. Με δεδομένη την πιθανότητα ότι τελικά δεν θα χορηγηθούν όλες οι υποτροφίες, η διαδικασία επίσης απαιτεί και αρκετή επιμονή. Εάν έχετε την ευκαιρία να αιτηθείτε για οικονομική ενίσχυση, αδράξτε την και απλώς φροντίστε η αίτησή σας να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε απαιτήσεις. Παραμείνετε σε επαφή με τους υπεύθυνους των προγραμμάτων υποτροφιών  - ποτέ δεν ξέρεις πότε μπορεί να  προκύψουν διαθέσιμοι πόροι.

Μία ακόμη χρήσιμη συμβουλή είναι, κατά την επιλογή υποτροφίας, να μην περιοριστείτε μόνο σε αυτές που διατίθενται από τα πανεπιστήμια. Υπάρχουν πολλοί ανεξάρτητοι οργανισμοί με διαθέσιμο κεφάλαιο. Υποτροφίες όπως των Fullbright, Chevening, Erasmus Mundus, QS World Grad School Tour αλλά και πολλές ακόμη, περιμένουν αιτήσεις.  Βοηθείστε τους να ξεφορτωθούν τα χρήματά τους - κάντε αίτηση εγκαίρως.

Κληροδοτήματα

Τα Κληροδοτήματα είναι ένα ιδιαίτερο είδος υποτροφιών. Οικονομικά εύποροι ιδιώτες διαθέτουν μέρος ή σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων για την ενίσχυση μαθητών και σπουδαστών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από το δημοτικό μέχρι και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ωστόσο, η πλειοψηφία των Κληροδοτημάτων απονέμεται κυρίως για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Κάθε κληροδότημα προσδιορίζει τον τόπο σπουδών και ορίζει τις γενικές και τις ειδικές προϋποθέσεις για τη λήψη της υποτροφίας, η οποία χορηγείται είτε κατόπιν υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών είτε κατόπιν εξετάσεων σε συγκεκριμένα μαθήματα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Κληροδοτήματα υπάρχουν στο site της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (http://www.neagenia.gr). Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Τομέα Υποτροφιών και Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μητροπόλεως 15, Αθήνα, τηλ.: 210-3246057) προκειμένου να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και να προμηθευτούν τον πίνακα Κληροδοτημάτων.

Δείτε ακόμη

Follow us:

Look4Studies.com on Facebook Look4Studies.com on Twitter Look4Studies.com on Google+ Look4Studies.com on LinkedIn Look4Studies.com on Pinterest Look4Studies.com on Instagram

π.χ. Οικονομικά ή Πληροφορική