Χημικός Μηχανικός
Slovak University of Technology

Slovak University of Technology

Περιγραφή Προγράμματος

Τα προγράμματα που διδάσκονται στα Αγγλικά είναι Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού (MSc: 5 έτη σπουδών και PhD: 3 έτη σπουδών), Αρχιτεκτονική (MSc: 5 έτη σπουδών και PhD: 3 έτη σπουδών), Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (MSc: 5 έτη σπουδών και PhD: 3 έτη σπουδών), Μηχανικός Η/Υ (MSc: 5 έτη σπουδών και PhD: 3 έτη σπουδών), Χημικός Μηχανικός (MSc: 5 έτη σπουδών και PhD: 3 έτη σπουδών), Μηχανικός Επιστήμης Υλικών (MSc: 5 έτη σπουδών και PhD: 3 έτη σπουδών).

Όλα τα  προαναφερθέντα Πανεπιστημιακά προγράμματα που προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα είναι εγκεκριμένα και αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) μετά την είσοδο της Σλοβακίας στην Ε.Ε. το 2004. Οι απόφοιτοι μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.

Για περισσότερες πληροφορίες εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας.

Κριτήρια Εισαγωγής

Εγγραφή
Απαιτείται ένα τυπικό τεστ εισόδου στα ΑΓΓΛΙΚΑ, σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει καλή γνώση της γλώσσας, καθώς και στα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (πραγματοποιείται στην Ελλάδα). Η εγγραφή στο Πανεπιστήμιο είναι άμεση και επιτυγχάνεται ουσιαστικά με το απολυτηρίο του Λυκείου.

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση Πανεπιστημίου
  • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου με σφραγίδα Χάγης
  • 3 φωτογραφίες διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως
  • Βιογραφικό σημείωμα

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Master of Science / Doctorate degree

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
MSc: 5 έτη σπουδών και PhD: 3 έτη σπουδών

Έναρξη Μαθημάτων:
Τέλη Σεπτεμβρίου

Δίδακτρα:
Ετήσια Δίδακτρα 5.000 € (BSc/ MSc), 6.500-8.000 € (Διδακτορικό)
Ελάχιστα συνολικά έξοδα διαβίωσης 400 €/ μήνα
Τρόφιμα 150-200 / μήνα
Ξενώνας 123 / μήνα
Ενοικίαση ενός ιδιωτικού διαμερίσματος 350-500 / μήνα
Δωμάτιο σε ένα ιδιωτικό διαμέρισμα 176-300 / μήνα
Σπουδαστική ταξιδιωτική κάρτα 10 / μήνα

Χώρα:
Σλοβακία

Πόλη:
Bratislava