Περιγραφή Προγράμματος

Με το ΦΕΚ αριθμ 753/19-5-2004 και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν.2083/1992, εγκρίθηκε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών με τίτλο «Βαλκανιολογία».

Επιδίωξη του Π.Μ.Σ είναι η εμβάθυνση και η διεύρυνση των γνώσεων για τις βαλκανικές χώρες, με έμφαση στη μεταξύ τους πολιτική, οικονομική κοινωνική και πολιτισμική αλληλεπίδραση κατά τη μεταπολεμική περίοδο αλλά και τη θέση τους στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα, και για το Διδακτορικό Δίπλωμα είναι έξι εξάμηνα επιπλέον δηλαδή σύνολο δέκα εξάμηνα τουλάχιστον.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Φλώρινα