Το Χρηματοοικονομικό & Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίων
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Περιγραφή Προγράμματος

Το προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

  • Το Χρηματοοικονομικό & Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίων

προετοιμάζει νέους αποφοίτους, αλλά και εργαζόμενους, για σταδιοδρομία ως εξειδικευμένα υψηλόβαθμα στελέχη του χρηματοοικονομικού τομέα, ελεγκτικών/λογιστικών επιχειρήσεων, εταιρειών παροχής συμβουλευτικών και νομικών υπηρεσιών, υπουργείων, εποπτικών αρχών και άλλων οργανισμών του δημόσιου τομέα, καθώς και παραγωγικών επιχειρήσεων.

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους τμημάτων Νομικής ΑΕΙ, του Τμήματος Γενικού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου, και τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής συναφούς αντικειμένου ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Προς διευκόλυνση των εργαζομένων φοιτητών, τα μαθήματα γίνονται Πέμπτη και Παρασκευή αργά το απόγευμα, και Σάββατο.

Κριτήρια Εισαγωγής

  • Βαθμός Πτυχίου
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Συνέντευξη

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc)

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 εξάμηνα

Έναρξη Μαθημάτων:
Σεπτέμβριος

Δίδακτρα:
Προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 5.000 ευρώ για τα δυο εξάμηνα.
Το Τμήμα χορηγεί Υποτροφίες Αριστείας.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα
Πειραιάς