Τεχνικός Η/Υ
ΙΕΚ ΑΚΜΗ

ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Η εγκατάσταση και συντήρηση του λογισμικού και η διαχείριση και υποστήριξη της λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων και ανεξάρτητων Η/Υ, συνιστούν τους κύριους τομείς απασχόλησής του τεχνικού Η/Υ.

Είτε πρόκειται για ένα απλό φωτοτυπικό μηχάνημα και μια απλή τηλεφωνική συσκευή, είτε για έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και τις περιφερειακές μονάδες του, οι επαγγελματίες του σήμερα στηρίζονται στην αξιοπιστία και τη διαθεσιμότητα των Η/Υ και των ηλεκτρονικών μηχανών, για να μπορέσουν να εργαστούν γρήγορα και αποτελεσματικά. Ο Τεχνικός Η/Υ αποτελεί τον άμεσο συνεργάτη κάθε εταιρίας, ο οποίος γνωρίζει σε βάθος την τεχνολογία των Η/Υ, αλλά και των περιφερειακών συσκευών ενός σύγχρονου περιβάλλοντος γραφείου. Οι γνώσεις του τον καθιστούν απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία όλων των ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων και ηλεκτρονικών μηχανημάτων σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Η επαγγελματική σου εξέλιξη περιλαμβάνει εργασία σε:

  • Μικρομεσαίες ή μεγάλες βιομηχανίες ή βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, εξαρτημάτων και υλικών,
  • Εμπορικές αντιπροσωπείες τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών προϊόντων,
  • Εργαστήρια επισκευής τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συστημάτων,
  • Ανεξάρτητες ή αυτόνομες εγκαταστάσεις δικτύων και συσκευών σε κτίρια, βιομηχανίες και βιοτεχνίες με την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος,
  • Ειδικά Ηλεκτρονικά Εργαστήρια (Νοσοκομεία, Ιατρικά Κέντρα, Ο.Τ.Ε., Αεροπορικές Εταιρίες),
  • Μηχανογραφικά κέντρα εταιριών του Ιδιωτικού ή του Δημοσίου τομέα και
  • Ως Eλεύθερος Eπαγγελματίας

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Η/Υ & Νέες Τεχνολογίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 έτη

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Κρήτη - Ηράκλειο
Λάρισα
Πειραιάς
Ρόδος