Σχεδιαστής μέσω Η/Υ
ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ

ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Οι σχεδιαστικές απαιτήσεις της βιομηχανίας έργων γίνονται όλο και μεγαλύτερες, με ζητούμενο τη μαθηματική ακρίβεια και την καλαισθησία. Μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξή της αποτελεί και ο σχεδιασμός έργων μέσω Η/Υ. Ο Σχεδιαστής μέσω συστημάτων Η/Υ ασχολείται με τη σχεδίαση οποιουδήποτε κτιριακού, τεχνικού ή ηλεκτρολογικού ή υδραυλικού έργου. Μέσω των εφαρμογών Η/Υ είναι σε θέση να απεικονίζει μια αρχιτεκτονική στατική ή τοπογραφική μελέτη ενός έργου από τα σχέδια και μόνο.

Εκτός απο το σχεδιασμό, ο ειδικός μέσω συστημάτων Η/Υ μελετά και επεξεργάζεται τα δεδομένα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, δίνει στον κατασκευαστή τις οδηγίες σχετικά με την κατασκευή, συμμετέχει στις μελέτες σχεδιασμού που οριοθετούνται από τους τομείς αρχιτεκτονικής, πολεοδομίας και χωροταξίας.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Δομικών Κατασκευών

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 έτη

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα