Στέλεχος Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ

ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ

Περιγραφή Προγράμματος

Είναι το απαραίτητο στέλεχος κάθε ναυτιλιακής επιχείρησης και έχει την ευθύνη της γενικότερης λειτουργίας του πλοίου από την ξηρά.

Το Στέλεχος Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων αποκτά γνώσεις για τη συντήρηση, επιθεώρηση και ασφάλιση του πλοίου, την επάνδρωσή του με προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, τον καθορισμό κατάλληλου φορτίου και ναύλων και την τροφοδοσία του με καύσιμα, τρόφιμα, νερό, ανταλλακτικά κ.ά.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το Στέλεχος Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, απόφοιτος του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ μπορεί να εργαστεί σε:

  • Ναυτιλιακές εταιρίες
  • Εταιρίες τροφοδοσίας πλοίων
  • Ναυλομεσιτικά γραφεία
  • Τομείς εμπορικής και επιβατικής ναυτιλίας
  • Δημόσιους Οργανισμούς

Το ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ όχι μόνο σας εφοδιάζει με όλες τις γνώσεις, αλλά επιπλέον συμβάλλει στην αρτιότερη κατάρτισή σας με την προσφορά της δωρεάν εκμάθησης Ευρωπαϊκών γλωσσών, απαραίτητων για μια επιτυχημένη καριέρα στην ειδικότητα αυτή. Γι' αυτό και οι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΣ έχουν υψηλά ποσοστά απορρόφησης σε ναυτιλιακές εταιρίες.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τουρισμός & Μεταφορές

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 έτη

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα