Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου
ΙΕΚ ΑΚΜΗ

ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Η ειδικότητα της Λογιστικής οδηγεί σε ένα επάγγελμα που συνδυάζει υψηλές αποδοχές και σίγουρο μέλλον. Με τις γνώσεις που θα αποκτήσεις κατά την εκπαίδευσή σου θα είσαι σε θέση να εφαρμόζεις τη λογιστική επιστήμη με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. H ανάπτυξη και εξέλιξη της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας, έφερε τη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Η λογιστική οργάνωση όλων πλέον των επιχειρήσεων γίνεται με την υποστήριξη σύγχρονων λογισμικών. Το Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου είναι ολοένα και περισσότερο απαραίτητο. Ως απόφοιτος της ειδικότητας Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου διαθέτεις τις απαιτούμενες δεξιότητες για να:

 • Εφαρμόζεις το Ε.Γ.Λ.Σ. (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο),
 • Συμμετέχεις στη διενέργεια απογραφής τέλους χρήσεως,
 • Συμμετέχεις στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων ενός οργανισμού,
 • Εφαρμόζεις τις διατάξεις του Φ.Π.Α.,
 • Εφαρμόζεις τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, της εργατικής νομοθεσίας καθώς και της νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης,
 • Συγκεντρώνεις, ελέγχεις, κωδικοποιείς και εκδίδεις τα παραστατικά του λογιστηρίου της οικονομικής μονάδας μιας επιχείρησης,
 • Καταχωρείς τα προαναφερθέντα παραστατικά στον Η/Υ,
 • Ελέγχεις την ορθή καταχώριση των δικαιολογητικών στον Η/Υ και
 • Ελέγχεις τα βιβλία (Ημερολόγια, Καθολικά, Ισοζύγια) και κάθε οικονομική κατάσταση που προορίζεται για να πληροφορήσει τη Διοίκηση μιας επιχείρησης.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ως απόφοιτος της ειδικότητας του Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου, μπορείς να εργαστείς σε:

 • Τράπεζες,
 • Δημόσιους Οργανισμούς,
 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις,
 • Τομέα Εμπορίου,
 • Ναυτιλία και Τουρισμό,
 • Βιομηχανίες,
 • Πολυεθνικές Εταιρίες και

Ως ελεύθερος επαγγελματίας ή να δημιουργήσεις τη δική σου επιχείρηση.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Οικονομία & Διοίκηση

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 έτη

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Κρήτη - Ηράκλειο
Λάρισα
Πειραιάς
Ρόδος