Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον τομέα της Ναυτιλίας
ΙΕΚ ΑΚΜΗ

ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Περιγραφή Προγράμματος

Η Ναυτιλία ήταν και είναι πρωταγωνιστής στην Εθνική οικονομία και από τους πλέον σημαντικούς τομείς εισροής συναλλάγματος. Κάθε ναυτιλιακή επιχείρηση αποτελεί έναν εργασιακό πυρήνα στον οποίο καθοριστικό ρόλο παίζει το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο αποτελεί "το ιδανικό πλήρωμα" για την εύρυθμη λειτουργία της. 

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ως απόφοιτος της ειδικότητας του Στελέχους Διοίκησης & Οικονομίας στον τομέα της Ναυτιλίας, μπορείς να εργαστείς σε:

  • Ναυτικά Πρακτορεία,
  • Πρακτορεία θαλάσσιου τουρισμού,
  • Πρακτορεία εξαγωγικού εμπορίου,
  • Εταιρίες θαλάσσιας ασφάλισης,
  • Ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις,
  • Στήριξη ναυτιλιακών επιχειρήσεων,
  • Στήριξη εργασιακών χώρων όπως Ναυπηγεία, Διυλιστήρια και
  • Τράπεζες και Οργανισμούς.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Οικονομία & Διοίκηση

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 έτη

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Κρήτη - Ηράκλειο
Λάρισα
Πειραιάς
Ρόδος