Σπουδές 2+2 για Μηχανικούς
Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο - British Hellenic College
Σε συνεργασία με: University of Glyndŵr

Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο - British Hellenic College

Περιγραφή Προγράμματος

Τα πλήρη προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα είναι διετούς διάρκειας με ελάχιστη υποχρεωτική παρακολούθηση 16 ωρών διδασκαλίας ανά εβδομάδα, επί 26 εβδομάδες τον χρόνο.

Υπάρχουν τρείς ειδικεύσεις:

 • Aeronautical & Mechanical Engineering
 • Civil Engineering
 • Electrical and Electronic Engineering

Το πρόγραμμα του πρώτου έτους είναι κοινό για όλες τις ειδικεύσεις.

Το περιεχόμενο των προγραμμάτων εξασφαλίζει στους αποφοίτους συγκεκριμένες επαγγελματικές ικανότητες ενώ παράλληλα τους επιτρέπει να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση πανεπιστημιακού πτυχίου (BACHELOR) στο Πανεπιστήμιο του Glyndŵr ή σε άλλο Βρετανικό Πανεπιστήμιο.
Από το 2008 ο Τομέας Αρχιτεκτονικής ξεχωρίστηκε από τα υπόλοιπα προγράμματα για Μηχανικούς και έγινε ανεξάρτητος. Στον τομέα αυτό προσφέρεται το διετές πρόγραμμα Τεχνολογίας Αρχιτεκτονικής Σχεδίασης (Architectural Design Technology).
Στο τέλος της διετούς φοίτησης στην Ελλάδα οι απόφοιτοι αποκτούν Πιστοποιητικό Ανώτερης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Glyndŵr σε μια από τις παραπάνω ειδικότητες. Από το 2012 - 2013 θα ξεκινήσουν συνεργασίες και με άλλα πανεπιστήμια.
Με το δίπλωμα αυτό μπορούν να συνεχίσουν σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Glyndŵr ή άλλα πανεπιστήμια για απόκτηση του πτυχίου BACHELOR μετά από 2 πρόσθετα έτη σπουδών.

Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Για τους σπουδαστές που επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές σε άλλα βρετανικά Πανεπιστήμια, το Ελληνοβρετανικό αναλαμβάνει να τους βοηθήσει στην διαδικασία υποβολής και προωθήσεως των αιτήσεων τους.
Οι σπουδαστές επιλέγουν το πρόγραμμα σπουδών που τους ενδιαφέρει με την βοήθεια του αρμόδιου εκπαιδευτικού συντονιστού.
Η τελική απόφαση για το εκπαιδευτικό ίδρυμα που θα δεχθεί τον κάθε σπουδαστή λαμβάνεται με βάση την επιθυμία του σπουδαστού, τον βαθμό αποφοιτήσεως και τον αριθμό θέσεων του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος.
 
ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Οι επαγγελματίες μηχανικοί μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα μεγάλο αριθμό απασχολήσεων.
Είναι απαραίτητοι σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, των δημοσίων έργων και κατασκευών με αρμοδιότητες που ποικίλουν από τον προγραμματισμό, έρευνα και ανάπτυξη μέχρι τον σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων παντός είδους.
Έχουν τη δυνατότητα να ανέλθουν σε υπεύθυνες θέσεις σε παραγωγικούς φορείς και σε ερευνητικά ινστιτούτα, που ασχολούνται με θέματα ενέργειας, άμυνας, μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, υγείας και εκπαίδευσης.
Για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία απαιτείται συνεχής κατάλληλη επιμόρφωση πάνω στις σύγχρονες εφαρμογές και αντίληψη των ευθυνών, που αναλαμβάνουν για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών.
Εξ άλλου η καλή γνώση της πληροφορικής θεωρείται απαραίτητη για όλους τους σύγχρονους μηχανικούς.

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Οι σπουδαστές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα εργαστηριακά μαθήματα, τα οποία αποτελούν σημαντικό τμήμα του υπόλοιπου προγράμματος σπουδών.
Τα εργαστήρια τα οποία είναι πλήρως εξοπλισμένα καλύπτουν το πρόγραμμα του τομέα, στα ακόλουθα αντικείμενα:

 • Μηχανουργικής Τεχνολογίας
 • Μηχανολογίας
 • Τεχνολογίας Υλικών
 • Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικών
 • Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Μετρήσεων
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Σχεδιάσεως με την βοήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (CAD)

ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ - ΠΤΥΧΙΑ

Πρώτο Πιστοποιητικό (Certificate HE) 
Στο τέλος του δεύτερου έτους οι απόφοιτοι αποκτούν Πιστοποιητικό Ανώτατης Εκπαίδευσης (Certificate of Higher Education) του Πανεπιστημίου του Glyndŵr. Το Πιστοποιητικό απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Glyndŵr.

Πανεπιστημιακό Πτυχίο (Bachelor) 
Οι κάτοχοι του Πιστοποιητικού με ικανοποιητικό βαθμό μπορούν μετά από αίτησή τους να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο του Glyndŵr (ή και άλλα Βρετανικά Πανεπιστήμια) και να αποκτήσουν το πτυχίο B.Sc. (BACHELOR of Science) η B. Eng. (BACHELOR of Εngineering) του πανεπιστημίου μετά από 2 χρόνια σπουδών ακόμα.
Εξ άλλου οι ανωτέρω σπουδαστές πρέπει να έχουν πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας IELTS με βαθμό 6.0 τουλάχιστον.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Οι σπουδαστές που θα συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο του Glyndŵr ή άλλα βρετανικά πανεπιστήμια, μπορούν να ειδικευθούν στα ακόλουθα αντικείμενα ανά τομέα και να αποκτήσουν αντίστοιχο πτυχίο BACHELOR.

Τομέας Μηχανολόγων Μηχανικών (Mechanical Engineering)

 • Aeronautical and Mechanical Engineering
 • Mechanical and Manufacturing Engineering
 • Integrated Engineering

Τομέας Ηλεκτρολόγων - Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Electrical - Electronic Engineering)

 • Electrical and Electronic Engineering
 • Electronic Engineering

Τομέας Πολιτικών Μηχανικών (Civil Engineering)

 • Civil Engineering
 • Environmental Engineering

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Bachelor

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 έτη στην Ελλάδα + 2 έτη στην Μεγάλη Βρετανία

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα