Σεμινάριο Time & Stress Management
Kariera Seminars

Kariera Seminars

Περιγραφή Προγράμματος

Ο χρόνος μπορεί να γίνει η μεγαλύτερη παγίδα στην καθημερινή διαχείριση εργασιών ενός επαγγελματία, ποσό μάλλον αν αυτός έχει να διαχειριστεί δεκάδες μικρά και μεγάλα θέματα στην διάρκεια μιας μέρας ή εβδομάδας. Ειδικά στο χώρο ενός σύγχρονου Οργανισμού, που το στέλεχος έχει να διαχειριστεί απρόβλεπτα θέματα, ταυτόχρονα με την προγραμματισμένη ροή εργασίας του.

Έτσι οι εργαζόμενοι οφείλουν να εκπαιδευτούν με ένα πρακτικό και απόλυτα εφαρμόσιμο τρόπο, σε τεχνικές διαχείρισης όχι μονό του χρόνου, αλλά και των συνηθειών τους που τους απορροφούν πολύτιμο χρόνο. Πρέπει να μάθουν να διαχωρίζουν τα σημαντικά και επείγοντα θέματα και να εστιάζουν σε αυτά , καθώς και να οργανώνουν την μέρα τους με εργαλεία και βοηθήματα που θα τους δοθούν στο σεμινάριο.

Επιπρόσθετα, η σωστή διαχείριση άγχους στον εργασιακό χώρο αποτελεί μια πολύ σημαντική δεξιότητα για τους σύγχρονους επαγγελματίες καθώς σχετίζεται σημαντικά με την ισορροπία που οι ίδιοι επιδιώκουν στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές για τέτοιου είδους ζητήματα…ωστόσο, υπάρχουν τεχνικές και μέθοδοι ικανές να μας βοηθήσουν να πετύχουμε τους στόχους μας με άριστη αποτελεσματικότητα με το λιγότερο δυνατό ψυχικό κόστος.

Σκοπός
Το πρόγραμμα αυτό, σχεδιασμένο με βάση τις απαιτήσεις του σύγχρονου επαγγελματικού στίβου, στοχεύει στο να βοηθήσει του συμμετέχοντες στις εξής παραμέτρους:

  • Να τους δώσει εργαλεία για προσωπική αξιολόγηση του τρόπου που δρουν και διαχειρίζονται το χρόνο τους.
  • Να κάνει τη διάκριση ανάμεσα στις τεχνικές και στρατηγικές διαχείρισης χρόνου και στις δεξιότητες αυτοδιαχείρισης
  • Να αναλύσουν τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να προκύψει προσωπικό όφελος από την καλή διαχείριση χρόνου.
  • Να τους βοηθήσει να προσδιορίσουν προσωπικούς στόχους.
  • Να προτείνει μεθόδους για αποτελεσματικότερη επαγγελματική και προσωπική οργάνωση και ορθολογικότερη διαχείριση της ημέρας, εβδομάδας, του μήνα.
  • Να παρουσιάσει τεχνικές για αποτελεσματικό μάνατζμεντ των εμποδίων και του περιβάλλοντος – συνάδελφοι – απρόοπτα - και ουσιαστική υλοποίηση των στόχων τους.
  • Να τους βοηθήσει να μετριάσουν αρνητικά συναισθήματα που σχετίζονται με την εργασιακή τους καθημερινότητα και είναι υπεύθυνα για την ψυχολογική αναστάτωση και πίεση που νιώθουν στην εργασία τους.
  • Μέσα από την κατανόηση των μοντέλων και από την εξάσκηση των διαφόρων επιστημονικών τεχνικών να βελτιώσουν τα επίπεδα αυτοελέγχου τους
  • Να τους δώσει τα εφόδια ώστε να είναι σε θέση όχι μόνο να εντοπίζουν τις στρεσσογόνες περιοχές της εργασιακής τους καθημερινότητας, αλλά και να επεμβαίνουν ρυθμιστικά σε αυτές.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Βεβαίωση

Τρόπος Φοίτησης:
Μερικής Φοίτησης

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα