Σεμινάριο Performance Management
Kariera Seminars

Kariera Seminars

Περιγραφή Προγράμματος

Το σεμινάριο αυτό αποσκοπεί στο να βοηθήσει στον καλύτερο και αποτελεσματικότερο σχεδιασμό ενός συστήματος διαχείρισης απόδοσης, στα πλαίσια των εκάστοτε επιχειρησιακών αναγκών. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες – μεταξύ άλλων - θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουν να θέσουν τις βάσεις για τη δημιουργία εκείνων των κριτηρίων και στόχων, όπου η αξιολόγησή τους θα συντελέσει στην καλύτερη ανάπτυξη των εργαζομένων. Επίσης, δίνονται συμβουλές για αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ προϊσταμένων και υφισταμένων, στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής.

Οφέλη
Μερικά από τα πιο σημαντικά οφέλη που θα αποκομίσουν όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο αυτό είναι:

  • Πώς συνδέονται οι προσωπικοί στόχοι με τους εταιρικούς
  • Πώς προσδιορίζονται οι ανάγκες για την περαιτέρω ανάπτυξη των εργαζομένων μέσα από την αξιολόγηση των ικανοτήτων τους
  • Πώς αναγνωρίζεται η καλή απόδοση και κατά συνέπεια πώς καθορίζεται η εξέλιξη του εργαζομένου (career path) μέσα στην εταιρία
  • Ποια ή έννοια του Feedback (ανάδραση) και πώς πρέπει να γίνεται η επικοινωνία με τον εργαζόμενο
     

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Βεβαίωση

Τρόπος Φοίτησης:
Μερικής Φοίτησης

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα