Πτυχίο στη Γενική Δημοσιογραφία
City Unity ΚΔΒΜ2
Σε συνεργασία με: Edexcel

City Unity ΚΔΒΜ2

Περιγραφή Προγράμματος

Το πρόγραμμα Σπουδών έχει διάρκεια δύο ακαδημαϊκών ετών και περιλαμβάνει μαθήματα θεωρητικής και εφαρμοσμένης Δημοσιογραφίας.

Στόχος του προγράμματος είναι να παράσχει στους σπουδαστές μας όλες τις απαραίτητες γνώσεις και να τους διδάξει όλα τα μυστικά της Ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής, έντυπης και Ιντερνετικής Δημοσιογραφίας.

Κριτήρια Εισαγωγής

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι ενδιαφερόμενοι:

  • Είναι τουλάχιστον 18 ετών
  • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  • Αίτηση εγγραφής

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Ανώτατο Εθνικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 έτη

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα