Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Πληροφορική (Bachelor of Science in Information Technology - BSIT)
Hellenic American College

Hellenic American College

Περιγραφή Προγράμματος

Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σας σπουδών στην Πληροφορική (BSIT) θα αποκτήσετε το θεωρητικό υπόβαθρο σε βασικούς τομείς της Πληροφορικής αλλά και εκτενείς πρακτικές γνώσεις σε μεγάλο εύρος βασικών και νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, θα αναπτύξετε δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η διαπροσωπική επικοινωνία και η διαχείριση έργου, στοιχεία απαραίτητα για το μελλοντικό, επιτυχημένο και πλήρως ενημερωμένο επαγγελματία του χώρο της Πληροφορικής. Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε πέντε διαφορετικούς τομείς: Ανάπτυξη mobile εφαρμογών, Ανάπτυξη web εφαρμογών, Σχεδιασμός και ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών, Διαχείριση δικτύων, Διαχείριση συστημάτων.

Δυνατότητες Σταδιοδρομίας

Το προπτυχιακό πρόγραμμα BSIT προετοιμάζει τους φοιτητές για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία στο χώρο της Πληροφορικής. Οι φοιτητές παρακολουθούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στα πλαίσια του οποίου αποκτούν επαγγελματικές δεξιότητες, ενισχύουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και αναπτύσσουν διανοητικές και κοινωνικές ικανότητες. Το πρόγραμμα BSIT παρέχει στους αποφοίτους τα απαραίτητα εφόδια για να σταδιοδρομήσουν στην Πληροφορική, τον Προγραμματισμό/Ανάλυση Λογισμικού, τη Διαχείριση Δικτύων καθώς και την Τεχνητή Νοημοσύνη. Επιπλέον, αποκτούν όλες τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Κριτήρια Εισαγωγής

Η εισαγωγή στα προπτυχιακά προγράμματα του Hellenic American University βασίζεται στις προηγούμενες ακαδημαϊκές επιδόσεις των υποψηφίων σπουδαστών, στην επαγγελματική τους εμπειρία, στη συμμετοχή τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες και στην επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Τα ελάχιστα κριτήρια εισαγωγής είναι:

  • Απολυτήριο Λυκείου ή άλλος αντίστοιχος τίτλος επιτυχούς ολοκλήρωσης κύκλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας (τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στα Αγγλικά). Μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα των αποδεικτικών επαρκούς γνώσης της Αγγλικής που γίνονται αποδεκτά από το Πανεπιστήμιο.
  • Συνέντευξη: Κάθε υποψήφιος σπουδαστής που πληροί τα κριτήρια εισαγωγής περνάει από προσωπική συνέντευξη. Συνήθως η συνέντευξη γίνεται δια ζώσης αλλά για τους υποψηφίους που κατοικούν εκτός Αθηνών μπορεί να γίνει τηλεφωνικώς ή με τηλεδιάσκεψη.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Bachelor of Science

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
4 έτη

Έναρξη Μαθημάτων:
Σεπτέμβριος - Φεβρουάριος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα