Προπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία (Bachelor of Arts in English Language & Literature - BAELL)
Hellenic American College

Hellenic American College

Περιγραφή Προγράμματος

Οι σπουδαστές του προγράμματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας [BAELL], αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διδασκαλία της Αγγλικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Teaching English to Speakers of Other Languages-ΤΕSOL). Επιπλέον, αποκτούν γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις στη Γλωσσολογία, την Ανάλυση Λόγου, τις Μεταφραστικές Σπουδές και την Αγγλική, Αμερικάνικη και Παγκόσμια Λογοτεχνία. Οι τρεις κλάδοι εξειίκευσης του προγράμματος - TESOL, Γλωσσολογία και Λογοτεχνία - καθένας με διαφορετικούς μαθησιακούς στόχους, βρίσκουν πρακτική εφαρμογή στο ευρύτερο πεδίο της διδασκαλίας ξένων γλωσσών και της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα οι σπουδαστές αναπτύσσουν δεξιότητες για την ανάλυση του λογοτεχνικού λόγου και αποκτούν ανεξάρτητη κριτική σκέψη εμπλουτίζοντας, με αυτό τον τρόπο, την αντίληψη και τις γνώσεις τους στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών.

Δυνατότητες σταδιοδρομίας του ΒΑΕLL

Οι φοιτητές παρακολουθούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στα πλαίσια του οποίου δεν αποκτούν μόνο επαγγελματικές δεξιότητες αλλά παράλληλα θωρακίζουν το χαρακτήρα τους βελτιώνοντας γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες. Με αυτόν τον τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης των απαραίτητων εκείνων γνώσεων για σταδιοδρομία στον τομέα της εκπαίδευσης (ειδικότερα στην κατεύθυνση TESOL), της γλωσσολογίας αλλά και της έρευνας σε τομείς που αφορούν σε πολιτισμικές, μεταφραστικές και φιλολογικές σπουδές.Επιπλέον, οι απόφοιτοι αποκτούν όλες τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, είτε στο Hellenic American University, είτε σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Κριτήρια Εισαγωγής

Η εισαγωγή στα προπτυχιακά προγράμματα του Hellenic American University βασίζεται στις προηγούμενες ακαδημαϊκές επιδόσεις των υποψηφίων σπουδαστών, στην επαγγελματική τους εμπειρία, στη συμμετοχή τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες και στην επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Τα ελάχιστα κριτήρια εισαγωγής είναι:

  • Απολυτήριο Λυκείου ή άλλος αντίστοιχος τίτλος επιτυχούς ολοκλήρωσης κύκλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας (τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στα Αγγλικά). Μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα των αποδεικτικών επαρκούς γνώσης της Αγγλικής που γίνονται αποδεκτά από το Πανεπιστήμιο.
  • Συνέντευξη: Κάθε υποψήφιος σπουδαστής που πληροί τα κριτήρια εισαγωγής περνάει από προσωπική συνέντευξη. Συνήθως η συνέντευξη γίνεται δια ζώσης αλλά για τους υποψηφίους που κατοικούν εκτός Αθηνών μπορεί να γίνει τηλεφωνικώς ή με τηλεδιάσκεψη.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Bachelor of Arts

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
4 έτη

Έναρξη Μαθημάτων:
Σεπτέμβριος - Φεβρουάριος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα