Πληροφορίες Σπουδών  /  

Προγράμματα Σπουδών

Τύποι Προγραμμάτων Σπουδών


Προγράμματα ΣπουδώνΟι διάφοροι τύποι προγραμμάτων σπουδών οδηγούν και στην απόκτηση διαφορετικού τίτλου σπουδών. Έτσι, λοιπόν, οι φοιτητές που ολοκληρώνουν τις προπτυχιακές τους σπουδές σε κάποιο τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ καθίστανται κάτοχοι πτυχίου (bachelor). Κατόπιν, όσοι συνεχίσουν τις σπουδές τους και φοιτήσουν με επιτυχία σε κάποιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, λαμβάνουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master) στο αντίστοιχο αντικείμενο σπουδών. Στη συνέχεια, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος μπορούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή και να αποκτήσουν με τον τρόπο αυτό διδακτορικό δίπλωμα (Phd).

Στην Ελλάδα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Ο γενικός στόχος των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η διεύρυνση των σπουδών, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με σκοπό την παροχή ειδίκευσης σε διάφορες γνωστικές περιοχές. Στην Ελλάδα λειτουργούν 213 ΠΜΣ στα πανεπιστήμια και 12 ΠΜΣ στο ΕΑΠ, που οδηγούν στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Στα μεταπτυχιακά προγράμματα μπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι των πανεπιστημίων και των ΑΤΕΙ. Η εισαγωγή των υποψηφίων γίνεται με τη διαδικασία της επιλογής ή των εξετάσεων (προφορικών ή/και γραπτών). Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Η χρονική διάρκειά τους δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα ημερολογιακό έτος.

Οι διδακτορικές σπουδές οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Ο γενικός στόχος των σπουδών απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος είναι η εξειδίκευση σε στρατηγικής σημασίας γνωστικές περιοχές και η εμβάθυνση και ανάπτυξη της βασικής έρευνας σε διάφορες επιστημονικές περιοχές με αποτέλεσμα τη σύγχρονη ενδυνάμωση του επιστημονικού ιστού της χώρας. Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε όσα πανεπιστήμια λειτουργούν οργανωμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε τμήματα των πανεπιστημίων που δεν λειτουργούν οργανωμένα ΠΜΣ γίνεται ύστερα από αίτηση του υποψηφίου και αφού ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία. Υπάρχουν δε ορισμένα τμήματα των πανεπιστημίων (π.χ. Πολυτεχνείο) όπου παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης μόνο διδακτορικού διπλώματος. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής στα τμήματα αυτά καθορίζονται από τα ίδια τα τμήματα.

Τρόπος Φοίτησης


Οι τρόποι παρακολούθησης ενός προγράμματος σπουδών ποικίλλουν ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των σπουδαστών. Τα περισσότερα προγράμματα σπουδών είναι πλήρους φοίτησης, ωστόσο ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός προγραμμάτων σπουδών προσφέρεται και με το σύστημα μερικής φοίτησης, όπου δεν απαιτείται καθημερινή πρόσβαση στον τόπο διδασκαλίας, ώστε να καλύψει τις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου με τους έντονους ρυθμούς ζωής. Τα προγράμματα μερικής φοίτησης, τα οποία έχουν κατά κανόνα μεγαλύτερη διάρκεια, δίνουν τη δυνατότητα στους σπουδαστές να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα που τους ενδιαφέρει, ίδιο με εκείνο που αναπτύσσεται με καθημερινή φοίτηση, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο χωρίς να χρειαστεί να εγκαταλείψουν την εργασία τους ή ακόμη και την παράλληλη φοίτηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα.

Ωστόσο, οι προσωπικές, οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις αρκετών σπουδαστών, δεν τους επιτρέπουν την πρόσβαση στον τόπο διδασκαλίας, είτε γιατί διαμένουν σε κάποια άλλη πόλη ή ακόμη και σε άλλη χώρα από τον τόπο διεξαγωγής των μαθημάτων, είτε λόγω της έλλειψης χρόνου. Στην περίπτωση αυτή, δεν καλύπτονται από τα προγράμματα μερικής φοίτησης, δημιουργώντας έτσι την ανάγκη για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (distance learning). Αρκετοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη αυτή, σε συνδυασμό και με την πρόοδο της τεχνολογίας, προσφέρουν σήμερα μέρος των προγραμμάτων τους και με το σύστημα της εξ αποστάσεως παρακολούθησης.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση πραγματοποιείται, κατά το μεγαλύτερο τμήμα της ύλης, από απόσταση μέσω του συνδυασμού αυτομελέτης και τεχνικών διδασκαλίας με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Internet, email, τηλέφωνο, cd κ.ά.) και σε ορισμένες περιπτώσεις ολοκληρώνεται με λίγες επισκέψεις στον εκπαιδευτικό οργανισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαδικασίες και τα προγράμματα διαφέρουν ανάλογα με τον εκπαιδευτικό οργανισμό, για αυτό ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ελέγξει τη μορφή διδασκαλίας, τις διαδικασίες, ποιοι είναι οι συνεργαζόμενοι καθηγητές και άλλα. Τέλος, οι σπουδαστές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα πτυχία της εξ αποστάσεως μάθησης δεν έχουν καμία διαφορά με αυτά της πλήρους παρακολούθησης.

Στο www.look4studies.com, αναζητήστε όλα τα προγράμματα σπουδών και τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που τα προσφέρουν στην Ελλάδα, επιλέξτε τον τρόπο φοίτησης που ανταποκρίνεται καλύτερα στις δικές σας ανάγκες και δείτε αναλυτικές περιγραφές, κριτήρια εισαγωγής και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Μπορείτε ακόμη να Εκδηλώσετε το Ενδιαφέρον σας για τα Προγράμματα Σπουδών που έχετε επιλέξει και να Στείλετε Email με τυχόν απορίες σας απ’ ευθείας στα γραφεία εγγραφών των Εκπαιδευτικών Οργανισμών ώστε να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σας.

Πώς να διαλέξω Πρόγραμμα Σπουδών


Πτυχίο, Μεταπτυχιακό, MBA, Διδακτορικό ή Επαγγελματικός Τίτλος Σπουδών;

Για όποιον τίτλο σπουδών και αν ενδιαφέρεστε, η διαδικασία επιλογής του προγράμματος που θα ακολουθήσετε δεν είναι πάντα μια απλή υπόθεση. Αντίθετα, η επιλογή σας πρέπει να γίνει μετά από πολύ σκέψη καθώς θα παίξει σημαντικό ρόλο στις επαγγελματικές ευκαιρίες που θα σας παρουσιαστούν και γενικά της πορείας σας τα επόμενα χρόνια. Έτσι η απόφαση που θα πάρετε πρέπει να είναι αποτέλεσμα ορθολογικής κρίσης ανάλογα με τις προτεραιότητές σας και τους επαγγελματικούς σας στόχους.

Μερικά από τα κριτήρια που πρέπει να λάβετε υπ' όψη σας πριν από την επιλογή του προγράμματος σπουδών που θα ακολουθήσετε είναι:

  • Τα ενδιαφέροντα και οι κλίσεις σας, που αποτελούν ίσως το σημαντικότερο κομμάτι,
  • Το επίπεδο του προγράμματος σπουδών,
  • Τα μαθήματα τα οποία προσφέρονται, τα κριτήρια εισαγωγής, ο τρόπος και η διάρκεια φοίτησης, τα δίδακτρα, 
  • Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών που προσφέρονται, με την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών,
  • Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του προγράμματος,
  • Η ζήτηση από την αγορά εργασίας του επαγγέλματος στο οποίο οδηγεί κάθε πρόγραμμα σπουδών,
  • Το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο ανήκει, καθώς και
  • Η πόλη στην οποία εδρεύει.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις νέες ενάρξεις μαθημάτων έχει ήδη ξεκινήσει! 
Στο
www.look4studies.com θα βρείτε πληροφορίες για όλα τα Προγράμματα Σπουδών, και τους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς που τα προσφέρουν στην Ελλάδα, με αναλυτικές περιγραφές, κριτήρια εισαγωγής και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Το www.look4studies.com σας δίνει ακόμη τη δυνατότητα να Εκδηλώσετε το Ενδιαφέρον σας για τα Προγράμματα Σπουδών που έχετε επιλέξει και να Στείλετε Email με τυχόν απορίες σας απ’ ευθείας στα γραφεία εγγραφών των Εκπαιδευτικών Οργανισμών ώστε να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σας.

Δείτε ακόμα

π.χ. Οικονομικά ή Πληροφορική