Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στα Παράγωγα Προϊόντα οργανώνεται από το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει μια σφαιρική βάση εκπαίδευσης και κατανόησης του αντικειμένου των παράγωγων προϊόντων, ώστε οι συμμετέχοντες σε αυτό να είναι σε θέση να κατανοήσουν και να γνωρίζουν τις διάφορες κατηγορίες των παράγωγων προϊόντων και τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς τους, τις πρακτικές αντιστάθμισης επενδυτικού κινδύνου, τις πρακτικές εξισορροπητικής αγοραπωλησίας και τον τρόπο χρήσης των παράγωγων προϊόντων για την επίτευξη αποδόσεων σε κάθε κίνηση της αγοράς.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη τραπεζών, εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ασφαλιστικών εταιρειών, ρυθμιστικών φορέων της αγοράς χρήματος και κεφαλαίου, εισηγμένων εταιρειών, καθώς και σε ιδιώτες, επαγγελματίες και απόφοιτους ή σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που επιθυμούν να ασχοληθούν με τα παράγωγα προϊόντα.

Το Πρόγραμμα ακολουθεί ολοκληρωμένη εκπαιδευτική διαδικασία και στο τέλος, μετά από γραπτές εξετάσεις, απονέμεται σε κάθε σπουδαστή Πιστοποιητικό επιτυχούς περάτωσης του Προγράμματος.

Η συμμετοχή μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως μέσω του Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%).

Ημέρες και Ώρες Μαθημάτων:
Δευτέρα και Τετάρτη, 17.30-20.30

Περίοδος αιτήσεων:
29 Ιανουαρίου - 28 Φεβρουαρίου 2014

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Πιστοποιητικό

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
5 Μαρτίου - 14 Μαΐου 2014 (45 διδακτικές ώρες και γραπτές εξετάσεις)

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα