Πρόγραμμα Εκπαίδευσης «Η Επιχειρηματικότητα στην Πράξη»
Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης «Η Επιχειρηματικότητα στην Πράξη» οργανώνεται από το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τελεί υπό την αιγίδα της Λέσχης Επιχειρηματικότητας.

Σκοπός του καινοτόμου Προγράμματος είναι η εκπαίδευση νέων και δημιουργικών ανθρώπων σε θέματα που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα και το ξεκίνημα μιας επιχείρησης. Οι συμμετέχοντες σε αυτό θα αποκτήσουν τα βασικά εφόδια για την οργάνωση και διαχείριση μιας επιχείρησης, θα αναπτύξουν σταδιακά τα στοιχεία που θα αποτελέσουν μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου (business model) και με την ολοκλήρωση του Προγράμματος θα έχουν εκπονήσει ένα επιχειρηματικό πλάνο για την ανάπτυξη της επιθυμητής δραστηριότητάς τους (business plan).

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αποτελείται από έξι ενότητες μαθημάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρηματικών αποφάσεων και συνδέουν την επιχείρηση με το περιβάλλον της: οικονομία, χρηματοδότηση, επενδύσεις, μάρκετινγκ, πωλήσεις και επιχειρηματική στρατηγική. Στο τέλος κάθε ενότητας παρουσιάζεται η σύνδεση του μαθήματος με το επιδιωκόμενο επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο αναπτύσσεται σταδιακά και ολοκληρώνεται με το πέρας του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν τις επιχειρηματικές τους προτάσεις, είτε ατομικά είτε ως ομάδες, και από το πρώτο μάθημα ξεκινούν να αναπτύσσουν τα διάφορα μέρη του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Με το πέρας όλων των μαθημάτων κάθε συμμετέχων αναλαμβάνει εντός τριών μηνών να ολοκληρώσει το επιχειρηματικό του πλάνο, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο “Lean Start Up” και υπό την επίβλεψη καθηγητή και να το παρουσιάσει ενώπιον Επιτροπής Ειδικών.

Ημέρες και Ώρες Μαθημάτων:
Σάββατο και Κυριακή, 10.00-18.00
Περίοδος αιτήσεων:
3 Φεβρουαρίου - 10 Μαρτίου 2014

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Πιστοποιητικό

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
3 μήνες εκπαίδευσης (100 διδακτικές ώρες) και 3 μήνες προετοιμασίας του επιχειρηματικού σχεδίου.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα