Περιγραφή Προγράμματος

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων προσφέρει από το Μάιο 2006 το Professional Diploma in Human Resource Management. Ο σκοπός του μοναδικού αυτού Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου επαγγελματικής ειδίκευσης των στελεχών του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα στους βασικούς τομείς της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το Πρόγραμμα αποτελείται από δύο κύκλους μαθημάτων οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο των εξειδικευμένων αναγκών ενημέρωσης και ανάπτυξης του σύγχρονου στελέχους στο συνεχώς εξελισσόμενο κόσμο της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων. Συγκεκριμένα, οι βασικές κατηγορίες του προγράμματος είναι οι κάτωθι:
- Υποχρεωτικός Κύκλος Μαθημάτων
- Κύκλος Μαθημάτων Επιλογής

Κριτήρια Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων με εργασιακή εμπειρία δύο ή περισσοτέρων ετών σε τμήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού τα οποία επιθυμούν να αναβαθμίσουν τους ρόλους και τις υπευθυνότητες της θέσης τους μέσω της αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πλέον σύγχρονων πρακτικών και μεθοδολογιών.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Professional Diploma / Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Τρόπος Φοίτησης:
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
1 έτος

Έναρξη Μαθημάτων:
Νοέμβριος

Δίδακτρα:
Μέλη: € 4800
Μη μέλη: € 5200

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα