Πολιτικός Μηχανικός
Technical University of Kosice

Technical University of Kosice

Περιγραφή Προγράμματος

Τα προγράμματα που διδάσκονται στα Αγγλικά είναι Πολιτικός Μηχανικός (MSc: 5 έτη σπουδών και PhD: 4 έτη σπουδών), Αρχιτεκτονική (MSc: 5 έτη σπουδών και PhD: 4 έτη σπουδών), Μηχανολόγος Μηχανικός (MSc: 5 έτη σπουδών και PhD: 3 έτη σπουδών), Μηχανικός Η/Υ (MSc: 5 έτη σπουδών και PhD: 3 έτη σπουδών), Μηχανικός Περιβάλλοντος (MSc: 5 έτη σπουδών και PhD: 3 έτη σπουδών), Χειριστής Αεροσκαφών (BSc: 3 έτη σπουδών), Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (BSc: 3 έτη σπουδών) και τέλος, Χρηματοοικονομικά, Τραπεζικά και Επενδυτικά (MSc: 5 έτη σπουδών και PhD: 3 έτη σπουδών).

Όλα τα προαναφερθέντα Πανεπιστημιακά προγράμματα που προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα είναι εγκεκριμένα και αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) μετά την είσοδο της Σλοβακίας στην Ε.Ε. το 2004. Οι απόφοιτοι μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.

Για περισσότερες πληροφορίες εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας.

Κριτήρια Εισαγωγής

Εγγραφή
Απαιτείται ένα τυπικό τεστ εισόδου στα ΑΓΓΛΙΚΑ, σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει καλή γλώσσα αυτής, καθώς και στο μάθημα των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (πραγματοποιείται στην Ελλάδα). Η εγγραφή στο Πανεπιστήμιο είναι άμεση και επιτυγχάνεται ουσιαστικά με το απολυτηρίο του Λυκείου.

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση Πανεπιστημίου
  • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου
  • 3 φωτογραφίες διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως
  • Βιογραφικό σημείωμα

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Master of Science / Doctorate degree

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
MSc: 5 έτη σπουδών και PhD: 4 έτη σπουδών

Έναρξη Μαθημάτων:
19η Σεπτεμβρίου

Δίδακτρα:
Ετήσια Δίδακτρα 5.000 € (BSc/ MSc), 6.500 € (Διδακτορικό)
Ελάχιστα συνολικά έξοδα διαβίωσης 400 €/ μήνα
Τρόφιμα 150-200 / μήνα
Ξενώνας 123 / μήνα
Ενοικίαση ενός ιδιωτικού διαμερίσματος 350-500 / μήνα
Δωμάτιο σε ένα ιδιωτικό διαμέρισμα 176-300 / μήνα
Σπουδαστική ταξιδιωτική κάρτα 10 / μήνα

Χώρα:
Σλοβακία

Πόλη:
Kosice