Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός του προπτυχιακού προγράμματος είναι η προετοιμασία επιστημόνων στην επιστήμη της Πληροφορική.

Ο φοιτητής μπορεί ωστόσο με κατάλληλη επιλογή από τις προσφερόμενες Θ.Ε. επιλογής του 4ου έτους να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με ιδιαίτερους κλάδους εφαρμογών στο πεδίο της πληροφορικής.

Κριτήρια Εισαγωγής

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Πτυχίο

Τρόπος Φοίτησης:
Εξ αποστάσεως

Διάρκεια Φοίτησης:
4 έτη

Έναρξη Μαθημάτων:
Οκτώβριος

Χώρα:
Εξ Αποστάσεως

Πόλη:
Εξ αποστάσεως