Πιστοποιούμενο Πρόγραμμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων
Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)

Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)

Περιγραφή Προγράμματος

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων προγραμματίζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τους επαγγελματίες Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους. Το πρόγραμμα καλύπτει όλη τη χρηματοοικονομική θεματολογία και αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή ένωση Χρηματοοικονομικών Συμβούλων EFPA (European Financial Planning Association).

Σκοπός του Πιστοποιημένου Προγράμματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων αφ’ ενός αποτελεί ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτιση για όσους ακολουθούν ή θέλουν να ακολουθήσουν σταδιοδρομία Χρηματοοικονομικού συμβούλου και αφ’ ετέρου προετοιμάζει μέσω γραπτών εξετάσεων υποψήφιους επαγγελματίες για την Πανευρωπαϊκή διάκριση και αναγνώριση ως Διαπιστευμένων Ευρωπαίων Χρηματοοικονομικών Συμβούλων με τον τίτλο EFA™: European Financial Advisors. Την αναγνώριση αυτή απονέμει η Ευρωπαϊκή Ένωση Χρηματοοικονομικών Συμβούλων (EFPA®: European Financial Planning Association)βάσει πιστοποίησης (εξέτασης) με την απόκτηση του Διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης HelleniCEfA™. Η λήψη του Διπλώματος απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση δέκα (10) θεματικών ενοτήτων, οι οποίες αφορούν θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα για όλα τα θέματα της Χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής.

Κριτήρια Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες Χρηματοοικονομικούς Συμβούλους καθώς και σε στελέχη Τραπεζών, ασφαλιστικών και επενδυτικών εταιριών καθώς και σε συμβούλους επιχειρήσεων, οικονομολόγους και λογιστές – φοροτέχνες που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Πρόγραμμα Επαγγελματικής Πιστοποίησης

Τρόπος Φοίτησης:
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
168 ώρες

Έναρξη Μαθημάτων:
Φεβρουάριος

Δίδακτρα:
Μέλη: € 2000
Μη μέλη: € 2250

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα