Περιγραφή Προγράμματος

Σκοπός του Διδακτορικού Προγράμματος είναι να προετοιμάσει υποψήφιους που επιθυμούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή ή ερευνητική σταδιοδρομία. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν θέσεις μελών ΔΕΠ, καθώς και ανώτατων στελεχών σε τράπεζες, επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά λειτουργεί από το 1978 και κατατάσσεται ανάμεσα στα πιο οργανωμένα διδακτορικά προγράμματα που προσφέρονται από διακεκριμένα Πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Διδακτορικό Πρόγραμμα μπορεί να αιτηθεί κάθε κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (Master's Degree) στα Οικονομικά υπό την ευρεία έννοια ή σε Θετικές Επιστήμες. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα υποβάλλονται τους μήνες Απρίλιο-Μάιο, ενώ οι εγγραφές πραγματοποιούνται το Σεπτέμβριο.

Για την εγγραφή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος είναι δυνατόν να απαιτηθεί η επιτυχής εξέταση του υποψηφίου στις Εξετάσεις Επάρκειας που οργανώνει το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης στη Μικροοικονομική, την Μακροοικονομική και την Οικονομετρία, και οι οποίες πραγματοποιούνται στα τέλη Ιουνίου.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Οικονομικής Επιστήμης

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Διδακτορικό Δίπλωμα Σπουδών

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Δίδακτρα:
Τα δίδακτρα για τα τρία εξάμηνα παρακολούθησης των μαθημάτων του Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών είναι συνολικά 3.000 Ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε 3 ισόποσες δόσεις (1.000 Ευρώ) ανά εξάμηνο. Οι απόφοιτοι των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων πλήρους φοίτησης ή μερικής φοίτησης (για στελέχη) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, εφόσον γίνουν δεκτοί στο Διδακτορικό Πρόγραμμα, απαλλάσσονται των διδάκτρων για τα δύο πρώτα εξάμηνα παρακολούθησης των μαθημάτων του Προγράμματος.Οι υποψήφιοι διδάκτορες καταβάλλουν δίδακτρα μόνο για τα δύο πρώτα έτη εκπόνησης της Διδακτορικής τους Διατριβής. Τα δίδακτρα ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2.000 Ευρώ κα καταβάλλονται ετησίως σε δύο ισόποσες δόσεις. Τα δίδακτρα μπορεί να μεταβάλλονται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στα πλαίσια των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα