Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Προφίλ Εκπαιδευτικού Οργανισμού

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, είναι το δεύτερο και "νεότερο" Πανεπιστήμιο της πόλης της Θεσσαλονίκης, ειδικευμένο στις οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Ιδρύθηκε από την Ελληνική Πολιτεία με το Προεδρικό Διάταγμα 147/10-4-1990 και είναι η μετεξέλιξη της γνωστής Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, η οποία ιδρυμένη από το 1948, λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1957-58. Έτσι το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 έκλεισε τα 40 χρόνια της λειτουργίας του ως ίδρυμα.

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει προς το παρόν δέκα τμήματα:

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοϊκονομικής
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής
Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών (με έδρα την Έδεσσα)
Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας (με έδρα τη Νάουσα)

Υπάρχουν επίσης και τέσσερα διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα, σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου (αρ. 9/18-6/94).

1. Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής.
2. Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών.
3. Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (M.I.S.) από τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών.
4. Μεταπτυχιακό στην Eφαρμοσμένη Πληροφορική

Με βάση το όραμα και την αποστολή του, το Πανεπιστημίο Μακεδονίας στοχεύει:

Να εφοδιάζει τους φοιτητές με προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που καταλήγουν σε πτυχία υψηλής ποιότητας που απαιτούνται για εθνική ή διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Να αναβαθμίζει τα προγράμματα σπουδών, να δημιουργεί νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε τομείς αιχμής, που να καλύπτουν τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας, και να ενισχύει τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού του.
Να προωθεί την άριστη διδασκαλία παρέχοντας έναν ισορροπημένο συνδυασμό από θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές, μέσω της χρήσης πολυμέσων, μελέτης περιπτώσεων, ειδικευμένων πακέτων λογισμικού και άλλων σύγχρονων τεχνικών.
Έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού αποτελούν βασικά συστατικά της επιτυχίας του, το Πανεπιστήμιο θα προσπαθήσει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες στην εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, στη συμμετοχή τους σε διεθνή συνέδρια και στη δημοσίευση εργασιών σε υψηλού επιπέδου επιστημονικά περιοδικά.
Να αυξήσει την παρουσία και την προβολή του τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στον χώρο της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας.
Να μεγιστοποιήσει το όφελος της γεωγραφικής του θέσης αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που προσφέρονται μέσω των σχέσεων της χώρας μας με την Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Να συνεργάζεται στενά με εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας, καθώς και με πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Να προβλέπει τις αλλαγές της αγοράς και της κοινωνίας γενικότερα και να εργάζεται στενά με επιχειρηματικούς, επαγγελματικούς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα.
Να αναπτύσσει πρωτοβουλίες παροχής υπηρεσιών μέσω συμβουλών και μελετών, ιδιαίτερα στον χώρο της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και των Βαλκανίων.
Να προωθήσει τη δια βίου εκπαίδευση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Εγνατία 156
Τ.Θ. 1591
540 06 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2310 891302