Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προφίλ Εκπαιδευτικού Οργανισμού

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης δέχθηκε φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 1977-1978 με τη Φιλοσοφική Σχολή στο Ρέθυμνο και τη Φυσικομαθηματική Σχολή στο Ηράκλειο.

Το 1983 η Φιλοσοφική Σχολή συνέχισε να λειτουργεί με 3 διακριτά πλέον Τμήματα: Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών.
Αντίστοιχα το ίδιο έτος η Φυσικομαθηματική Σχολή μετονομάστηκε σε Σχολή Θετικών Επιστημών και συνέχισε τη λειτουργία της με 5 διακριτά Τμήματα: Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Επιστήμης Υπολογιστών και Βιολογίας. Το 199? η σχολή μετονομάστηκε σε «Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών».

Στο Ρέθυμνο η Σχολή Επιστημών Αγωγής ιδρύθηκε το 1995. Σε αυτήν εντάχθηκαν το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης , που λειτουργούσαν ανεξάρτητα από το 1984 – 85 και 1987 – 88 αντίστοιχα.
Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ιδρύθηκε το 1984, αλλά άρχισε να δέχεται τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1987-1988, σε τρία Τμήματα: Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας. Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης που ανήκει στην ίδια Σχολή δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000.

Η Σχολή Επιστημών Υγείας ιδρύθηκε το 1976 και άρχισε να λειτουργεί με το Τμήμα Ιατρικής το ακαδημαϊκό έτος 1984-1985, οπότε και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές.

Το 1999 άρχισε να λειτουργεί το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, ενώ το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών δέχτηκε φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002.
Οι Σχολές του Ρεθύμνου λειτουργούν από το Μάρτιο του 1998 στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου στην περιοχή Γάλλου. Τα κτίρια καλύπτουν έκταση 30.000 τ.μ. και εκτός των αιθουσών διδασκαλίας και γραφείων μελών Δ.Ε.Π. περιλαμβάνουν τη Βιβλιοθήκη, τα γραφεία διοίκησης, το Εστιατόριο, κυλικεία, γραφεία συλλόγων φοιτητών και νοσηλευτική υπηρεσία.

Στο Ηράκλειο στην περιοχή Βουτών λειτουργούν η Ιατρική Σχολή (σε έκταση 24.000 τ.μ.), και τα Τμήματα Φυσικής, Βιολογίας, χημείας (σε έκταση 25.000 τ.μ.) και από το έτος 2002 λειτούργησε και το Φοιτητικό Κέντρο.

Τα υπόλοιπα Τμήματα, υπηρεσίες και το φοιτητικό εστιατόριο λειτουργούν στην περιοχή της Κνωσού σε προκατασκευασμένες ως επί το πλείστον εγκαταστάσεις (27.000 τ.μ.) με προοπτική μετεγκατάστασής τους στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών τα προσεχή έτη.
Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης φοιτούν 11.918 προπτυχιακοί φοιτητές και 2,130 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Στα ερευνητικά προγράμματά του απασχολούνται περισσότεροι από 400 ερευνητές. Το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελείται από 544 μέλη Δ.Ε.Π. και διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407.
Η λειτουργία του υποστηρίζεται από 240 και πλέον διοικητικούς υπαλλήλους, μέλη Ειδικού Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ρέθυμνο
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πρυτανεία
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
74100 Ρέθυμνο
Κρήτη - Ελλάδα
Τηλ.: +30 28310 77900
Fax: +30 28310 77909

Ηράκλειο
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πρυτανεία
Λεωφόρος Κνωσσού
71409 Ηράκλειο
Κρήτη - Ελλάδα
Τ.Θ. 2208
Τηλ.: +30 2810 393210, 2810 393215
Fax: +30 2810 210106, 2810 393212