Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περιγραφή Προγράμματος

Το Πρόγραμμα είναι το μοναδικό μεταπτυχιακό στην Ελλάδα, που επικεντρώνεται στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Αγροτοδιατροφικού Τομέα. Ιδρύθηκε και σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες ενός γνωστικού χώρου, ο οποίος κατ' ουσίαν δεν υπηρετείται επιστημονικά στη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου αποτελούν το πιο δυναμικό κομμάτι της ελληνικής βιομηχανίας.

MBA in Agribusiness Management
Στον πρώτο κύκλο σπουδών του Προγράμματος (MBA) εισάγονται κάθε χρόνο 15-25 φοιτητές και φοιτήτριες απόφοιτοι θετικών ή οικονομικών σπουδών, χωρίς να είναι απαραίτητη η προηγούμενη γνώση θεμάτων διοίκησης επιχειρήσεων.

Οι Καθηγητές που διδάσκουν στο Πρόγραμμα προέρχονται από τα συνεργαζόμενα Τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και από Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Εκτός από τους τακτικούς Καθηγητές, το Πρόγραμμα προσκαλεί και στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο Τομέα για να προσφέρουν τη γνώση και τις εμπειρίες τους στους φοιτητές του Προγράμματος.

Κριτήρια Εισαγωγής

Για την τελική επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται και τα ακόλουθα κριτήρια:
Βαθμός του πτυχίου.
Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, εφόσον υπάρχει.
Σχετική επαγγελματική προϋπηρεσία.
Δύο συστατικές επιστολές.
Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψηφίους, επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Συνέντευξη - Άλλα προσόντα.
Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι προϋπόθεση εισαγωγής στο πρόγραμμα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MBA)

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Το διδακτικό μέρος του ΜΒΑ διαρκεί εννέα μήνες και ακολουθεί εξάμηνη περίοδος έρευνας με την οποία ολοκληρώνονται οι σπουδές.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα