Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο του παρόντος Π.Μ.Σ είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στον διεπιστημονικό χώρο της τεχνολογίας, οικονομικής και διοίκησης. Το Π.Μ.Σ φιλοδοξεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια του αντικειμένου του με σκοπό:

α) Την μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων, η οποία οδηγεί στην απόκτηση αντίστοιχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς στις κατευθύνσεις της:
- Χρηματοοικονομικής Μηχανικής
- Μηχανικής της Διοίκησης.

β) Την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο γνωστικό χώρο της Οικονομικής και Διοίκησης για Μηχανικούς, και ειδικότερα στους τομείς της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και της Μηχανικής της Διοίκησης.

Κριτήρια Εισαγωγής

Στο Π.Μ.Σ-Ο.ΔΙ.Μ. γίνονται δεκτοί για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, απόφοιτοι συναφών προπτυχιακών τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
3 Εξάμηνα (Μ.Δ.Ε.) / 6 Εξάμηνα (Δ.Δ.)

Δίδακτρα:
5.000 € (Μ.Δ.Ε.)

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Χίος