Οδοντιατρική
Pavol Jozef Safarik University

Pavol Jozef Safarik University

Περιγραφή Προγράμματος

Τα προγράμματα που διδάσκονται στα Αγγλικά είναι Ιατρική (MSc: 6 έτη σπουδών και PhD: 3 έτη σπουδών) και Οδοντιατρική (MSc: 5 έτη σπουδών και PhD: 3 έτη σπουδών) και οι απόφοιτοι έχουν το πλεονέκτημα να ασκήσουν την πρακτική τους σε ένα από τα τοπικά νοσοκομεία.

Όλα τα προαναφερθέντα Πανεπιστημιακά προγράμματα που προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα είναι εγκεκριμένα και αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) στο πλαίσιο της απόφασης αριθ. 70 / 28-11-08. Οι απόφοιτοι μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.

Για περισσότερες πληροφορίες εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας.

Κριτήρια Εισαγωγής

Εγγραφή
Απαιτείται ένα τυπικό τεστ εισόδου στα μαθήματα της ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ και ΧΗΜΕΙΑΣ (πραγματοποιείται στην Ελλάδα). Η εγγραφή στο Πανεπιστήμιο είναι άμεση και επιτυγχάνεται ουσιαστικά με το απολυτηρίο του Λυκείου.

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση Πανεπιστημίου
  • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου με σφραγίδα Χάγης
  • 3 φωτογραφίες διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως
  • Βιογραφικό σημείωμα

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Master of Science / Doctorate degree

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
MSc: 5 έτη σπουδών και PhD: 3 έτη σπουδών

Έναρξη Μαθημάτων:
20η Σεπτεμβρίου

Δίδακτρα:
Ετήσια Δίδακτρα 9.000 €
Ελάχιστα συνολικά έξοδα διαβίωσης 400 €/ μήνα
Τρόφιμα 150-200 / μήνα
Ξενώνας 123 / μήνα
Ενοικίαση ενός ιδιωτικού διαμερίσματος 350-500 / μήνα
Δωμάτιο σε ένα ιδιωτικό διαμέρισμα 176-300 / μήνα
Σπουδαστική ταξιδιωτική κάρτα 10 / μήνα

Χώρα:
Σλοβακία

Πόλη:
Kosice