Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA)
Πανεπιστήμιο Πατρών

Περιγραφή Προγράμματος

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις “Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων” (ΜΒΑ).

Το πρόγραμμα παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στον χώρο της Διοικητικής Επιστήμης με στόχο τη διαμόρφωση των καλύτερων στελεχών επιχειρήσεις και οργανισμών για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Κριτήρια Εισαγωγής

Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής έχουν:
• Πτυχιούχοι ελληνικών ή αναγνωρισμένων ομοταγών ξένων τμημάτων Πανεπιστημίων με ειδικότητα στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων Θετικών, Οικονομικών και Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδος ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, ισότιμων με τα Ελληνικά.
• Πτυχιούχοι τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Master of Business Administration

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Το πρόγραμμα του ΜΒΑ διαρκεί τέσσερα εξάμηνα και αποτελείται από 10 μαθήματα κορμού που καλύπτονται στα δύο πρώτα εξάμηνα, 4 μαθήματα επιλογής στο τρίτο εξάμηνο (από ένα σύνολο 9 προσφερόμενων μαθημάτων), και διπλωματική εργασία που εκπονείται στο τελευταίο εξάμηνο.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Πάτρα