ΜΒΑ - Master in Business Administration
Aegean Omiros College
Σε συνεργασία με: Anglia Ruskin University

Aegean Omiros College

Περιγραφή Προγράμματος

Το Aegean Omiros College, το κολέγιο του Ομίλου Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας ΟΜΗΡΟΣ εξασφάλισε και προσφέρει στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Anglia Ruskin University το ΜΒΑ - Master in Business Administration. Το MBA - Master in Business Administration αποτελεί τον πιο αναγνωρισμένο και ισχυρό τίτλο σπουδών στον τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων διεθνώς.

Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει ότι είναι απαραίτητη και αδιάσπαστη ανάγκη για όλους τους επαγγελματίες η παρακολούθηση προγραμμάτων ανωτάτου επιπέδου εκπαίδευσης Διοίκησης Επιχειρήσεων που θα τους δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσουν την κατάλληλη επιστημονική υποδομή σε τεχνογνωσία για να γίνουν ανταγωνιστικοί με τα αντίστοιχα στελέχη του εξωτερικού. Τόσο ο Δημόσιος όσο και ο Ιδιωτικός Τομέας αναζητούν εκπαιδευμένα στελέχη που θα τους οδηγήσουν σε βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών τους προς το αγοραστικό κοινό, αλλά και στην επαγγελματική και προσωπική ικανοποίηση των εργαζομένων τους.

Ο κύκλος των μαθημάτων που θα παρακολουθήσει ο κάθε φοιτητής θα του δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσει κριτική σκέψη και συνεργατική πολιτική ικανότητα. Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού θα του διδάξει πώς να καθοδηγεί και να οργανώνει διαφορετικές ειδικότητες επαγγελματιών, αλλά και διαφορετικές προσωπικότητες ανθρώπων. Επίσης, θα διδαχθεί πώς να αναπτύσσει βιώσιμες στρατηγικές και προγράμματα διοίκησης με αναλυτικό οικονομικό προϋπολογισμό, που να αναπροσαρμόζεται κάθε φορά σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Ολοκληρώνοντας τον κύκλο σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να φέρει αλλαγές στο χώρο εργασίας του, πολλές από τις οποίες θα έχει αναπτύξει in vitro με τη συμμετοχή του στην ανάλυση περιπτώσεων (case studies) ως εκπαιδευόμενος.

Επίσης, σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή ομάδα εκπαίδευσης διοίκησης επιχειρήσεων του Aegean Omiros College στοχεύουμε στην ανάπτυξη των προσωπικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων επικοινωνίας. Δίνεται επίσης η ευκαιρία στους σπουδαστές να μάθουν το πιο σύγχρονο τρόπο σκέψης στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και να ανταλλάξουν ιδέες με τους συναδέλφους τους στο πρόγραμμα, όπως και με καταξιωμένα στελέχη της ελληνικής αγοράς.

Το MBA που προσφέρεται από το Aegean Omiros College είναι κατάλληλο για όλους όσοι έχουν εμπειρία στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή σε άλλους τομείς, κι επιδιώκουν να αποκτήσουν έναν ισχυρό μεταπτυχιακό τίτλο που θα τους προσδώσει επαγγελματικό κύρος και δυνατότητες ανέλιξης. Εργαζόμενοι, λοιπόν, σε διάφορους οργανισμούς ή επιχειρήσεις, Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, κερδοσκοπικούς ή μη οργανισμούς έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα «δυνατό χαρτί» στα χέρια τους. Επιπλέον, το πρόγραμμα αποτελεί άριστη προετοιμασία για άτομα που επιδιώκουν να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση, καθώς παρέχει το εύρος της γνώσης που απαιτείται για να προγραμματιστεί και να αναπτυχθεί αυτή, βελτιώνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας μέσω της ευφυούς διοίκησης.

Καριέρα
Οι απόφοιτοι του Aegean Omiros College, κάτοχοι του ΜΒΑ - Master in Business Administration αποτελούν ισχυρό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις, καθώς είναι άριστα προετοιμασμένοι να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες στον τομέα τους. Στους κατόχους του ΜΒΑ ανοίγονται καινούργιες επαγγελματικές προοπτικές, είτε στην επιχείρηση που ήδη εργάζονται, είτε για να αλλάξουν σταδιοδρομία τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα.

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά
Συνέχεια σπουδών: Σε Διδακτορικό Επίπεδο σε πανεπιστημιακά προγράμματα διεθνώς
 
*Το Aegean Omiros College προσφέρει δωρεάν υποστήριξη στην Αγγλική γλώσσα στους σπουδαστές που επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδό τους.

Κριτήρια Εισαγωγής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Πτυχίο Πανεπιστημίου
  • Επαρκή γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Να έχουν τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας στην οποία μπορεί να βασιστεί το ΜΒΑ
  • Οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν κάποιο ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό πτυχίο, αλλά μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν εργασιακή εμπειρία σε τομέα σχετικό με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα, γίνονται δεκτοί κατόπιν συνέντευξης από εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Master of Business Administration

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Full Time - Πρόγραμμα: 1 ημερολογιακό έτος
Part Time - Πρόγραμμα: 2 ημερολογιακά έτη

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα