MSc Business Psychology (Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία της Εργασίας)
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Σε συνεργασία με: University of East London

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ

Περιγραφή Προγράμματος

Η Ψυχολογία της Εργασίας / Οργανωσιακή Ψυχολογία ασχολείται τόσο με την σχέση του ατόμου με την εργασία του, όσο και με τις σχέσεις των ανθρώπων στον εργασιακό τους χώρο. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Business Psychology σχεδιάστηκε προκειμένου να παρέχει όλη την απαραίτητη γνώση και το επιστημονικό υπόβαθρο σε όσους επιθυμούν να εξειδικευθούν και να εργασθούν ως επαγγελματίες ψυχολόγοι στον τομέα αυτό. Έναν τομέα, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανάπτυξη, καθώς η Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού μιας επιχείρησης στη σημερινή - όλο προκλήσεις - αγορά, αποτελεί πλέον έναν κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας και η αντιμετώπιση και ο χειρισμός κρίσεων αποτελεί συχνό φαινόμενο.

Το πρόγραμμα έχει σύγχρονο και ρεαλιστικό προσανατολισμό και απευθύνεται κυρίως σε ψυχολόγους, αλλά η σημαντική διαφορά του σε σχέση με τα περισσότερα αντίστοιχα προγράμματα είναι ότι απευθύνεται και σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άλλων συναφών αντικειμένων (π.χ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού) με ενδιαφέρον για το αντικείμενο.

Οι φοιτητές θα εμβαθύνουν στα μοντέλα, τις έννοιες και τις πρακτικές εφαρμογές της Οργανωσιακής Ψυχολογίας, για την καλύτερη κατανόηση και τον βέλτιστο χειρισμό των στάσεων και συμπεριφορών των ανθρώπων στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Η Οργανωσιακή Ψυχολογία αποτελεί κλάδο της εφαρμοσμένης ψυχολογίας και στοχεύει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού/εταιρίας/συστήματος και στην βελτίωση της εργασιακής ικανοποίησης και ευημερίας των εργαζομένων. Το πρόγραμμα καλύπτει και τους οκτώ τομείς γνώσεων και επαγγελματικής εκπαίδευσης που απαιτείται από όσους/όσες εργάζονται στον κλάδο αυτό.

Η διδασκαλία περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, workshops, προσκεκλημένους ομιλητές, παρουσίαση και ανάλυση πραγματικών case-studies και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε οργανισμούς. 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Γιατί να επιλέξω αυτό το πρόγραμμα;

 • Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Βρετανικού Πανεπιστημίου στην Ψυχολογία της Εργασίας, που παρέχεται στην Ελλάδα και εμπίπτει στις κείμενες διατάξεις περί της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων όπως αυτές ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και το Υπουργείο Παιδείας.
 • Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος MSc Business Psychology στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών Master of Science από το University of East London.
 • Πλήρως ελληνόφωνο πρόγραμμα, που επιτρέπει τη μέγιστη κατανόηση της επιστήμης και ταυτόχρονα προσφέρει διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές.
 • Τίτλος σπουδών από το University of East London, που ανεδείχθη 2ο στην επιλογή σπουδών στη ψυχολογία, βάσει της εθνικής έρευνας ικανοποίησης φοιτητών στο Λονδίνο (National Student Satisfaction Survey, London, 2014).
 • Εξειδίκευση στην επιστήμη της Ψυχολογίας με εφαρμογή σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ειδικότητα με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας.
 • Έμφαση στην ερευνητική μεθοδολογία και στην πρακτική εφαρμογή, μέσω case studies πραγματικών εταιρειών.
 • Εκπόνηση εργασιών σε εταιρίες/οργανισμούς, με στόχο την παροχή ανάλογων συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια από στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, σε θέματα coaching, διαχείρισης κρίσεων, πολιτικής κινήτρων, κ.α.
 • Ευέλικτο ωρολόγιο πρόγραμμα ιδανικό για εργαζομένους και ολοκλήρωση σπουδών σε ένα ακαδημαϊκό έτος.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc Business Psychology απευθύνεται σε ευρεία γκάμα πτυχιούχων και επαγγελματιών - εκτός από Ψυχολόγους - σε ειδικότητες όπως Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ανθρώπινου Δυναμικού, Μάρκετινγκ, Οικονομικών Επιστημών κ.α., που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον κλάδο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και της Επαγγελματικής Ανάπτυξης. Oι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να:

 • Εργαστούν στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων εταιριών και οργανισμών.
 • Εργαστούν ως σύμβουλος Ανθρωπίνου Δυναμικού,  Διοίκησης ή Ανάπτυξης καριέρας.
 • Να συνεχίσουν σπουδές για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου.
 • Να ασχοληθούν με τη διδασκαλία και την έρευνα σε αυτό το αντικείμενο.

Κριτήρια Εισαγωγής

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ευρεία γκάμα πτυχιούχων και επαγγελματιών ειδικοτήτων όπως Ψυχολόγους, αποφοίτους Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ανθρώπινου Δυναμικού, Μάρκετινγκ, Οικονομικών Επιστημών κ.α., που επιθυμούν να εξελιχθούν επαγγελματικά στο χώρο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων.

Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει η προσωπική συνέντευξη επιλογής των υποψηφίων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Master of Science

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
1 έτος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Μαρούσι
Πειραιάς