Μηχανικός Η/Υ
University of Debrecen

University of Debrecen

Περιγραφή Προγράμματος

Αρκετά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα διδάσκονται στα Αγγλικά στα παρακάτω πεδία: Επιστήμες Υγείας στα 6 ή 5 έτη σπουδών (Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Δημόσια Υγεία, Φυσιοθεραπεία), Τεχνολογικές Επιστήμες στα 5 ή 5.5 έτη σπουδών (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Μηχανικοί Η/Υ), Θετικές Επιστήμες στα 3 η 3.5 έτη σπουδών (Βιολογία, Βιο-μηχανική, Χημεία, Πληροφορική) και Οικονομικές και Διοίκησης Επιστήμες στα 3 ή 3.5 έτη σπουδών (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Τέχνες και Αγγλική Φιλολογία).

Όλα τα προαναφερθέντα Πανεπιστημιακά προγράμματα που προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα είναι εγκεκριμένα και αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) μετά την είσοδο της Ουγγαρίας στην Ε.Ε. το 2004.

Για περισσότερες πληροφορίες εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας.

Κριτήρια Εισαγωγής

Εγγραφή
Απαιτείται ένα τυπικό τεστ εισόδου στα ΑΓΓΛΙΚΑ, σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει καλή γνώση της γλώσσας, καθώς και σε ένα ή δύο μαθήματα ειδικότητας ανάλογα με το πεδίο σπουδών (πραγματοποιείται στην Ελλάδα). Η εγγραφή στο Πανεπιστήμιο είναι άμεση και επιτυγχάνεται ουσιαστικά με το απολυτηρίο του Λυκείου.

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση Πανεπιστημίου
  • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου με σφραγίδα Χάγης
  • Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας
  • Βιογραφικό σημείωμα

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Master of Science

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Τεχνολογικές Επιστήμες στα 5 ή 5.5 έτη σπουδών

Έναρξη Μαθημάτων:
6η Σεπτέμβρη

Δίδακτρα:
Ετήσια Δίδακτρα 3.460 € (Βachelor) 4.150 € (Μaster)
Ελάχιστα συνολικά έξοδα διαβίωσης 400 €/ μήνα
Τρόφιμα 150-200 / μήνα
Ξενώνας 28-187 / μήνα
Ενοικίαση ενός ιδιωτικού διαμερίσματος 112-560 / μήνα
Δωμάτιο σε ένα ιδιωτικό διαμέρισμα 50-200 / μήνα
Σπουδαστική ταξιδιωτική κάρτα 8 / μήνα

Χώρα:
Ουγγαρία

Πόλη:
Debrecen