Περιγραφή Προγράμματος

It is a Business Minor tailored for non-Business students.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
School of Business

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Minor

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
4 years

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Θεσσαλονίκη