Πληροφορίες Σπουδών  /  

Τελευταία Νέα Εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα

Σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο περιβάλλον το μεταπτυχιακό θεωρείται συχνά το εισιτήριο για την ένταξη των σημερινών υποψηφίων στην αγορά εργασίας. Αν και πολλοί νέοι επιλέγουν το εξωτερικό για να συνεχίσουν τις σπουδές τους, δεν είναι λίγοι αυτοί που προτιμούν να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους σε ένα Πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή ακόμη και σε ένα κολλέγιο. 

Υπάρχουν επιλογές στην Ελλάδα;

Τα ελληνικά δημόσια τριτοβάθμια ιδρύματα, όχι μόνο δεν υστερούν εν συγκρίσει με το εξωτερικό, αλλά προσφέρουν πληθώρα επιλογών όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο. Πιο αναλυτικά, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών προσφέρονται 25% στον τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, 20% στον τομέα της υγείας, 13% στον τομέα των θετικών επιστημών, 12 % στον τομέα των Παιδαγωγικών και 14% στον τομέα των Ανθρωπιστικών.

Ποια είναι η διάρκεια και το κόστος των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα;

Όσον αφορά τη διάρκεια σπουδών είναι συνήθως 1 με 2 έτη, ανάλογα με το πρόγραμμα και τον τύπο φοίτησης (πλήρους ή μερικής φοίτησης). Σε γενικές γραμμές το κόστος των διδάκτρων των ελληνικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων κυμαίνεται περίπου στα 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο, ενώ ένα ποσοστό περίπου 22% προσφέρεται δωρεάν. Σε αυτό πρέπει να συνυπολογιστούν και τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης για όσους δεν κατοικούν στις δύο μεγαλουπόλεις, καθώς το 50% των προγραμμάτων προσφέρονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, πολλά αξιόλογα προγράμματα προσφέρονται σε ιδρύματα που ανήκουν στην περιφέρεια, από τα οποία αρκετά έχουν υιοθετήσει την εξ αποστάσεως ή την ευέλικτη μορφή παρακολούθησης, καθιστώντας τα προσιτά στους ενδιαφερόμενους φοιτητές.

Τέλος, σύμφωνα με νέα υπουργική απόφαση, οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί́ να φοιτήσουν σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οργανώνονται και λειτουργούν από́ τα Ελληνικά́ Ανώτατα Εκπαιδευτικά́ Ιδρύματα, από́ το ακαδημαϊκό́ έτος 2018-2019 και στο εξής, μπορούν να διεκδικήσουν απαλλαγή από τα δίδακτρα με κριτήρια εισοδηματικά. Σε αυτό αξίζει να προστεθούν και οι υποτροφίες ή κάποια μορφή χρηματικής ενίσχυσης που προκηρύσσονται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς συνήθως με κριτήριο τις ακαδημαϊκές επιδόσεις ή τον τόπο καταγωγής του υποψηφίου. 

Πότε προκηρύσσονται και ποιες είναι οι προϋποθέσεις εισαγωγής στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα;

Ο χρόνος δημοσίευσης της προκήρυξης, καθώς και τα κριτήρια επιλογής φοιτητών σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαφέρουν από πρόγραμμα σε πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι πρέπει διαρκώς να ενημερώνονται και να αναζητούν τις δημοσιευμένες προκηρύξεις, Ωστόσο, σε γενικές γραμμές ο Φάκελος ενός υποψηφίου για την εισαγωγή του σε ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα από τα παρακάτω:  

 • Πτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας 
 • Συστατικές επιστολές
 • Θέμα και δείγμα πτυχιακής
 • Ερευνητική δραστηριότητα - δημοσιεύσεις
 • Συμμετοχή σε συνέδρια
 • Πρακτική άσκηση
 • Εργασιακή εμπειρία 
 • Αυτοπεριγραφική έκθεση 
 • Portfolio (όπου απαιτείται)
 • GMAT (όπου απαιτείται)

Τέλος, κάποια προγράμματα απαιτούν από τους υποψηφίους συνέντευξη ή και εξετάσεις. 

Της Ελένης Αλπανίδου
Σύμβουλος Σπουδών, Orientum - Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα >

Bookmark and Share


Follow us:

Look4Studies.com on Facebook Look4Studies.com on Twitter Look4Studies.com on LinkedIn Look4Studies.com on Pinterest Look4Studies.com on Instagram

π.χ. Οικονομικά ή Πληροφορική