Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Πληροφορικής (Master of Science in Information Technology - MSIT)
Hellenic American College

Hellenic American College

Περιγραφή Προγράμματος

Με διδακτικό προσωπικό που απαρτίζεται από διεθνώς καταξιωμένους, έμπειρους ερευνητές και επαγγελματίες του κλάδου της πληροφορικής από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες Πληροφορικής προσφέρει έναν άρτιο κορμό βασικών μαθημάτων, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα εξειδίκευσης σε έναν από τρεις ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς της Πληροφορικής:

Business Computing and Big Data Analytics

Ανάπτυξε τις δεξιότητές σου σε τομείς όπως: εξόρυξη δεδομένων (data-mining / data-warehousing), big data analytics, τεχνητή νοημοσύνη και νευρωνικά δίκτυα, ανάλυση και εξόρυξη δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα (social networks), ανάλυση και ανίχνευση προτύπων (pattern analysis and detection) και εφαρμογή των παραπάνω προηγμένων τεχνολογιών στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης επιχείρησης.

Δυνατότητες Σταδιοδρομίας

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψει ευκαιρίες καριέρας στους τομείς των Business Computing και Big Data Analytics. Οι απόφοιτοι μπορούν να ακολουθήσουν καριέρα στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αλγορίθμων και τεχνολογιών big data analytics και την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών σε εταιρικές περιπτωσιολογικές μελέτες και εφαρμογές e-business.

Εφαρμογές και Ανάπτυξη Λογισμικού

Γίνε περιζήτητος αναλυτής-σχεδιαστής-προγραμματιστής εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου, συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων, αλλά και κάθε είδους ψυχαγωγικών (gaming) και άλλων responsive εφαρμογών για όλη την γκάμα των σύγχρονων φορητών έξυπνων συσκευών (smartphones, tablets, etc.).

Δυνατότητες Σταδιοδρομίας

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψει παραδοσιακές αλλά και καινοτόμες ευκαιρίες καριέρας. Οι απόφοιτοι της συγκεκριμένης κατεύθυνσης αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα στην καριέρα τους στους τομείς ανάπτυξης εφαρμογών, διαχείρισης ανάπτυξης λογισμικών συστημάτων καθώς και τον σχεδιασμό και την ανάλυση απαιτήσεων πληροφοριακών συστημάτων.

Δίκτυα Υπολογιστών και Ασφάλεια Δικτύων

Γίνε ειδικός στην ασφάλεια ασύρματων και κινητών δικτύων, στα διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφορικής και δεδομένων, στη διαχείριση κινδύνου, την κρυπτογράφηση, την αποκατάσταση δεδομένων μετά από κακόβουλες επιθέσεις και τη διασφάλιση της αδιάλειπτης συνέχειας των λειτουργιών μιας επιχείρησης.

Δυνατότητες Σταδιοδρομίας

Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Δίκτυα Υπολογιστών και Ασφάλεια Δικτύων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Επιστήμες Πληροφορικής (MSIT) διαθέτουν όλες τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να ακολουθήσουν καριέρα ως μηχανικοί/διαχειριστές δικτύων, και υπεύθυνοι ασφάλειας δικτύων. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες πιστοποιήσεις πρώτης γραμμής στους τομείς του σχεδιασμού και διαχείρισης ασφαλών δικτύων.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Κριτήρια Εισαγωγής

Η εισαγωγή στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου βασίζεται στην προηγούμενη ακαδημαϊκή επίδοση, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην επαγγελματική εμπειρία και στην επαρκή γνώση της Αγγλικής. Η διαδικασία επιλογής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα τεκμήρια ηγετικής ικανότητας και ακαδημαϊκής αριστείας.

Τα ελάχιστα κριτήρια εισαγωγής είναι:

  • Προπτυχιακές σπουδές από αναγνωρισμένο Κολλέγιο ή Πανεπιστήμιο με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον B (3.0).
  • Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας (τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στα Αγγλικά). Μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα των αποδεικτικών επαρκούς γνώσης της Αγγλικής που γίνονται αποδεκτά από το Πανεπιστήμιο.
  • Συνέντευξη: Κάθε υποψήφιος σπουδαστής που πληροί τα κριτήρια εισαγωγής περνάει από προσωπική συνέντευξη. Συνήθως η συνέντευξη γίνεται δια ζώσης αλλά για τους υποψηφίους που κατοικούν εκτός Αθηνών μπορεί να γίνει τηλεφωνικώς ή με τηλεδιάσκεψη.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Master of Science

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
18 μήνες

Έναρξη Μαθημάτων:
Σεπτέμβριος - Φεβρουάριος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα