Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration - ΜΒΑ)
Hellenic American College

Hellenic American College

Περιγραφή Προγράμματος

Σχεδιασμένο με βάση τα διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα στον κλάδο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων καλλιεργεί το στρατηγικό επιχειρηματικό τρόπο σκέψης στα πλαίσια ενός κόσμου επιχειρήσεων όπου στο κέντρο βρίσκεται η πληροφορία. Θα αποκτήσετε ισχυρές θεωρητικές γνώσεις αλλά και πρακτικές ικανότητες σε βασικούς τομείς όπως οι διοικητικές λειτουργίες (operations), η λογιστική, η στρατηγική διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (strategic HR management), η Χρηματοοικονομική Διοίκηση (managerial finance) με έμφαση στη διαχείριση και προώθηση δραστηριοτήτων καινοτομίας. Επιπλέον, θα αποκτήσετε τις τεχνικές και ψηφιακές ικανότητες που είναι απαραίτητες κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων που βασίζονται σε δεδομένα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών σας, θα αναπτύξετε ηγετικές ικανότητες, πνεύμα συνεργασίας και αναλυτικές ικανότητες μέσα από διεπιστημονικά σεμινάρια εστιάζοντας στη στρατηγική και ομαδική εργασία με στόχο την ενίσχυση των ερευνητικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων σας.

Τομείς εξειδίκευσης:

  • People management
  • Digital marketing
  • Operational excellence
  • Global aviation management
  • Shipping management
  • Management Information Systems

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Κριτήρια Εισαγωγής

Η εισαγωγή στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου βασίζεται στην προηγούμενη ακαδημαϊκή επίδοση, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην επαγγελματική εμπειρία και στην επαρκή γνώση της Αγγλικής. Η διαδικασία επιλογής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα τεκμήρια ηγετικής ικανότητας και ακαδημαϊκής αριστείας.

Τα ελάχιστα κριτήρια εισαγωγής είναι:

  • Προπτυχιακές σπουδές από αναγνωρισμένο Κολλέγιο ή Πανεπιστήμιο με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον B (3.0).
  • Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας (τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στα Αγγλικά). Μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα των αποδεικτικών επαρκούς γνώσης της Αγγλικής που γίνονται αποδεκτά από το Πανεπιστήμιο.
  • Συνέντευξη: Κάθε υποψήφιος σπουδαστής που πληροί τα κριτήρια εισαγωγής περνάει από προσωπική συνέντευξη. Συνήθως η συνέντευξη γίνεται δια ζώσης αλλά για τους υποψηφίους που κατοικούν εκτός Αθηνών μπορεί να γίνει τηλεφωνικώς ή με τηλεδιάσκεψη.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Master of Business Administration

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Εξ αποστάσεως

Διάρκεια Φοίτησης:
2 έτη

Έναρξη Μαθημάτων:
Σεπτέμβριος - Φεβρουάριος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα