Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Athens University of Economics and Business

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Athens University of Economics and Business

Περιγραφή Προγράμματος

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών (MSc in Services Management)

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ανανεωθεί σε σημαντικό βαθμό και προσφέρει πλέον δύο σύγχρονες ειδικεύσεις:

  • «Διοίκηση Εμπειρίας Πελάτη» (Customer Experience Management) (1 από τα 4 σε όλη την Ευρώπη)
  • «Διοικητική Συμβουλευτική» (Management Consulting)

Στο MSM λειτουργούν δύο τμήματα, το πλήρους φοίτησης, με διάρκεια 12 μήνες και το μερικής φοίτησης, με διάρκεια 18 μήνες.

Η φιλοσοφία του Προγράμματος εδράζεται στην εμβάθυνση των γνώσεων των φοιτητών και φοιτητριών και στην εξειδίκευσή τους στα σχετικά επιστημονικά πεδία, παρέχοντας τους την απαραίτητη εκείνη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξειδίκευση, η οποία να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Διεθνής Αναγνώριση

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών βρίσκεται μέσα στην πρώτη δεκαπεντάδα της ευρωπαϊκής κατάταξης των Μεταπτυχιακών στο General Management σύμφωνα με τον έγκυρο οργανισμό Eduniversal.

Συνεργασίες

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι το ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών, εδώ και 10 χρόνια, συνεργάζεται στενά με τα κορυφαία Πανεπιστήμια και Business Schools της Ευρώπης όπως το SDA Bocconi στο Μιλάνο, το Πολυτεχνείο ETH της Ζυρίχης καθώς επίσης και το International University of Monaco, το Roma Tre της Ρώμης και το Πανεπιστήμιο του Lugano, πραγματοποιώντας κάθε χρόνο Study Tours και διοργανώνοντας σεμινάρια σε εξειδικευμένους τομείς της Διοίκησης Υπηρεσιών.

Μεταξύ των κύριων επιδιώξεων της φιλοσοφίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι:

  • η διεπιστημονική θεώρηση θεμάτων που αφορούν τους τομείς των υπηρεσιών όπως ο τουρισμός, τα ΜΜΕ,  η ψυχαγωγία, η επικοινωνία, η συμβουλευτική, ο αθλητισμός ή η ναυτιλία.
  • η προσφορά εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στη Διοίκηση Υπηρεσιών και κατ’ επέκταση ο περιορισμός των δαπανών για την επιμόρφωση των στελεχών πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τρόπου λειτουργίας των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών και
  • η δημιουργία ενός σύγχρονου στελεχιακού δυναμικού του οποίου ο διεπιστημονικός χαρακτήρας των γνώσεων και δυνατοτήτων του θα είναι σε θέση, να προσδώσει αποτελεσματικότητα και κύρος στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών των προαναφερόμενων κλάδων.

Οι απόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος:

  • αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα αναφορικά με τη στελέχωση στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε νευραλγικούς κλάδους στον ευρύτερο τομέα των υπηρεσιών.
  • υιοθετούν τη σύγχρονη γνώση όσον αφορά επιμέρους γνωστικά αντικείμενα στην οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών, διαθέτοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εξειδίκευσης, όχι μόνο για τον Ελληνικό χώρο αλλά και για την κατάκτηση της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc)

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
12 μήνες (πλήρους φοίτησης)
18 μήνες (μερικής φοίτησης)

Δίδακτρα:
5.500 € (πλήρους φοίτησης)
6.800 € (μερικής φοίτησης)

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα