Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πλήρους Φοίτησης «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία»
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Athens University of Economics and Business

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Athens University of Economics and Business

Περιγραφή Προγράμματος

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πλήρους Φοίτησης «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία»
Το Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας προσφέρει από το 1998 το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πλήρους Φοίτησης (MSc) στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία.

Επιλέγοντας να σπουδάσει κανείς στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, εκτός από την εξειδίκευση και τις προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας, βιώνει μια ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία που θεμελιώνεται:

  • Στις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους,
  • Στη συστηματική επαφή με την επιχειρηματική κοινότητα μέσω διαλέξεων στελεχών επιχειρήσεων (Βήμα των Επιχειρήσεων),
  • Στις διπλωματικές εργασίες εφαρμοσμένες σε πραγματικά προβλήματα Ελληνικών επιχειρήσεων (Field Study Projects),
  • Στις εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
  • Στο καινοτόμο πρόγραμμα επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης,
  • Στην διαπιστευμένη (EFQM) ποιότητα.

Κριτήρια Εισαγωγής

  1. Να έχει πτυχίο από ελληνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής
  2. Να διαθέτει αναλυτική σκέψη και άριστη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Aγγλικά
  3. Να έχει δυναμική προσωπικότητα με προοπτικές επιτυχούς σταδιοδρομίας στον επιστημονικό χώρο του προγράμματος

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc)

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Ελάχιστη: 15 μήνες

Έναρξη Μαθημάτων:
Οκτώβριος κάθε ακαδημαϊκού έτους

Δίδακτρα:
6.000 €

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα