Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία» για Στελέχη
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Athens University of Economics and Business

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Athens University of Economics and Business

Περιγραφή Προγράμματος

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία» για Στελέχη

 

 


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» για Στελέχη λειτουργεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1998. Είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα που ασχολείται με τις Επιστήμες του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας.

Το Πρόγραμμα στοχεύει στο να εφοδιάσει τα σημερινά στελέχη του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εργαλεία που χρειάζονται για να ανταγωνίζονται με επιτυχία στην ψηφιακή πλέον οικονομία και στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και να συνεισφέρουν στην επιτυχία των επιχειρήσεων και οργανισμών που εργάζονται. Εξάλλου, το Πρόγραμμα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη διεπιστημονικού υπόβαθρου γνώσεων και ικανοτήτων των συμμετεχόντων, κάτι που τους εξασφαλίζει την ευελιξία και τη δυνατότητα προσαρμογής στις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα είναι μερικής φοίτησης και απευθύνεται σε εργαζόμενους που έχουν τουλάχιστον 3ετή εργασιακή εμπειρία σε θέση ευθύνης (ηλικίες περίπου από 26 έως 40). Προσφέρει δύο κατευθύνσεις (Μάρκετινγκ ή Επικοινωνία) και συγκεντρώνει φοιτητές από μία ευρεία γκάμα εργασιακών κλάδων όπως: λογιστικές- οικονομικές υπηρεσίες - τράπεζες, δημόσιο τομέα/υπουργεία, τμήματα πωλήσεων - εξυπηρέτησης πελατών, εταιρικά τμήματα μάρκετινγκ, διαφημιστικές, διοργάνωση εκδηλώσεων-συνεδρίων, ηλεκτρονική και έντυπη δημοσιογραφία - εκδόσεις,  δημόσιες σχέσεις  κ.λπ.

Κριτήρια Εισαγωγής

  • Πτυχίο από Ελληνικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής,
  • Αποδεδειγμένη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στην Αγγλική γλώσσα σε πολύ καλό επίπεδο
  • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε θέση ευθύνης (τουλάχιστον 3 ετών).

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τρόπος Φοίτησης:
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
24 μήνες

Έναρξη Μαθημάτων:
Οκτώβριος

Δίδακτρα:
8.100 €

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα