Περιγραφή Προγράμματος

One extended weekend per month plus four residential week-long blocks allow students to complete the programme over 24 months without disrupting their personal and professional lives

Interactive learning environment with state of the art learning technology and pedagogy

On-line support when students are not on campus

Curriculum that provides innovative content and allows students to follow specialised paths in:

  • Finance
  • Real Estate
  • General Management
  • Tourism Management
  • Construction Management

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Business School

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Master of Business Administration

Τρόπος Φοίτησης:
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 years

Έναρξη Μαθημάτων:
October

Χώρα:
Κύπρος

Πόλη:
Pafos