Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και τις Σύγχρονες Τεχνολογίες
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περιγραφή Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες εγκαινιάζει τη λειτουργία του από το ακαδημαϊκό έτος 2001 - 2002, στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι η κατασκευή, η αυστηρή θεμελίωση, η μαθηματική ανάλυση, η αριθμητική προσέγγιση και η μελέτη αποτελεσματικότητας μαθηματικών μοντέλων, τα οποία χρησιμοποιούνται σε διάφορες επιστημονικές περιοχές και έχουν ως στόχο την επίλυση θεωρητικών και τεχνολογικών προβλημάτων που εμφανίζονται σ' αυτές.

Σε μια εποχή όπου η διευρυμένη και πολύπλευρη γνώση με πυρήνα τα μαθηματικά χαρακτηρίζει τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις αιχμής το Π.Μ.Σ στοχεύει στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας υψηλού επιπέδου στα μαθηματικά πεδία, τα οποία σχετίζονται με τις εφαρμογές και τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις σε πεδία και άλλων επιστημών όπως η Φυσική, η Χημεία, η Γεωλογία, η Βιολογία, η Περιβαλλοντολογία, η Ιατρική, τα Οικονομικά, η Κοινωνιολογία, όπως επίσης και στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες ερευνητικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας μας.

Κριτήρια Εισαγωγής

Δικαίωµα υποβολής αιτήσεων έχουν οι πτυχιούχοι Θετικών, Πολυτεχνικών και Οικονοµικών Σχολών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµων αναγνωρισµένων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι
σχολών Τ.Ε.Ι. αντιστοίχων µε τις παραπάνω σχολές. (Μ.Δ.Ε.), (Δ.Δ.)

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Μαθηματικών

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης / Διδακτορικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 Εξάμηνα (Μ.Δ.Ε.) / 6 Εξάμηνα (Δ.Δ.)

Έναρξη Μαθημάτων:
Οκτώβριος

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Σάμος