Πληροφορίες Σπουδών  /  

Κόστη & Χρηματοδότηση

Πώς να χρηματοδοτήσω τις σπουδές μου;


Κόστη και Χρηματοδότηση ΣπουδώνΕίναι αλήθεια πως η «γνώση» στις μέρες μας, είτε προπτυχιακή είτε μεταπτυχιακή, είτε, είτε, είτε… στοιχίζει! Όπως αλήθεια είναι πως και η ζωή γενικότερα στοιχίζει… και φυσικά πως δεν έχουμε όλοι την οικονομική δυνατότητα προκειμένου να εξασφαλίσουμε στον εαυτό μας όλα όσα φανταζόμαστε για μια ονειρεμένη φοιτητική ζωή. Επιπλέον η διαχείριση χρημάτων μέχρι τώρα ήταν κάτι όχι και τόσο απαραίτητο (ίσως το χαρτζιλίκι της γιαγιάς να ήταν αρκετό…).

Οι ανάγκες ως γνωστόν για να στήσετε το νέο σας σπίτι είναι πολλές… δίδακτρα, κρεβάτι (διπλό κατά προτίμηση), ψυγείο, πλυντήριο, τηλεόραση, dvd κ.λπ. κ.λπ. κ.λπ. Οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες που δίνονται κατά τη διάρκεια της φοιτητικής ζωής για να αξιοποιήσετε τον χρόνο σας και τις ευκαιρίες σας είναι επίσης πολλές. Ωστόσο δεν τίθεται θέμα, αφού λύσεις υπάρχουν.

Κόστος Διδάκτρων για Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα


Όσον αφορά τα δημόσια πανεπιστήμια, το κόστος για τα προπτυχιακά προγράμματα είναι δωρεάν, ενώ μεταπτυχιακά προγράμματα υπάρχουν και δωρεάν αλλά και επί πληρωμή διδάκτρων. Αντίστοιχα, στα ιδιωτικά τόσο για τα προπτυχιακά όσο και για τα μεταπτυχιακά προγράμματα οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν δίδακτρα. Το ύψος τώρα των διδάκτρων συναρτάται κατά κύριο λόγο με τον τομέα ειδίκευσης, όπου παρατηρούνται σημαντικές διακυμάνσεις. Φυσικά το συνολικό κόστος εξαρτάται και από τις συνήθειες ζωής κάθε ατόμου. Σε γενικές γραμμές στην Ελλάδα το κόστος των διδάκτρων στα δημόσια ιδρύματα κυμαίνεται γύρω στα 1.500-2.000 ευρώ το εξάμηνο για προγράμματα που διαρκούν δύο έτη, ενώ στα ιδιωτικά 4.000-5.000 ευρώ, αντίστοιχα.

ΙΕΚ: Τα δίδακτρα στα ΙΕΚ είναι υψηλότερα στα ιδιωτικά και χαμηλότερα στα δημόσια. Στα ιδιωτικά ΙΕΚ τα δίδακτρα ποικίλλουν και κατά μέσον όρο ανέρχονται σε 1.800 ευρώ, ενώ στα δημόσια ανέρχονται στα 367 ευρώ για κάθε εξάμηνο. Τα δίδακτρα καταβάλλονται εφάπαξ με την εγγραφή του καταρτιζομένου. Για τους ενδιαφερομένους των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων προβλέπονται κάποιες διευκολύνσεις.

ΚΕΣ: Τα δίδακτρα που θα καταβάλλετε ποικίλλουν από κολέγιο σε κολέγιο. Κατά μέσον όρο πάντως κυμαίνονται περίπου στα 5.000 ευρώ ετησίως για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και από 9.000 έως 11.000 για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Πέρα από τα δίδακτρα που θα καταβάλλετε εσείς και οι συν-σπουδαστές σας, τα ξένα πανεπιστήμια αμείβονται για τις υπηρεσίες πιστοποίησης και ελέγχου που προσφέρουν στα κολέγια με συγκεκριμένες αμοιβές.
 
Φυσικά στο κόστος αυτό πρέπει να συνυπολογιστούν οι δαπάνες για αγορά συγγραμμάτων και τυχόν δαπάνες διαμονής και διαβίωσης.

Κόστος Ζωής


Εκτός από το κόστος των διδάκτρων που καλούνται να πληρώσουν οι φοιτητές, υπάρχει και το κόστος για τη διαβίωσή τους, το οποίο ποικίλλει από πόλη σε πόλη. Έτσι, οι φοιτητές που σπουδάζουν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αθήνας, της Πάτρας και της Κρήτης καλούνται να βάλουν βαθιά «το χέρι στην τσέπη» σε σχέση με αυτούς που φοιτούν σε ιδρύματα της Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Αιγαίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και γενικότερα της επαρχίας. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με πανεπιστημιακές έρευνες, το ετήσιο μέσο κόστος σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ξεπερνά τα 5.200 ευρώ και είναι αντίστοιχο με το κόστος διαβίωσης σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού στο οποίο δεν πληρώνονται δίδακτρα. Σε γενικές γραμμές, ένας φοιτητής που σπουδάζει εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας του χρειάζεται από 300 ευρώ τον μήνα, που είναι το κατώτερο ποσό, ως 1.000 ευρώ, που είναι το ανώτερο για να ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Υποτροφίες στην Ελλάδα


Για την εξυπηρέτηση των πιο αξιόλογων φοιτητών/σπουδαστών, οι οποίοι έχουν σημειώσει άριστες επιδόσεις, δημόσιοι φορείς, διάφορα δημόσια, ιδιωτικά και κοινωφελή ιδρύματα καθώς και πολλές κυβερνήσεις προσφέρουν οικονομικές ενισχύσεις και προγράμματα υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, για διδακτορική και μεταδιδακτορική έρευνα και μετεκπαίδευση σε ελληνικά πανεπιστήμια. Αρκετά από αυτά τα προγράμματα προσφέρονται και για αλλοδαπούς φοιτητές. Χρήσιμο λοιπόν θα είναι να απευθυνθείτε στη σχολή σας για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες υποτροφίες, καθώς και για τη δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφίας.

Κληροδοτήματα


Τα Κληροδοτήματα είναι ένα ιδιαίτερο είδος υποτροφιών. Οικονομικά εύποροι ιδιώτες διαθέτουν μέρος ή σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων για την ενίσχυση μαθητών και σπουδαστών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από το δημοτικό μέχρι και την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ωστόσο, η πλειοψηφία των Κληροδοτημάτων απονέμεται κυρίως για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Κάθε κληροδότημα προσδιορίζει τον τόπο σπουδών και ορίζει τις γενικές και τις ειδικές προϋποθέσεις για τη λήψη της υποτροφίας, η οποία χορηγείται είτε κατόπιν υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών είτε κατόπιν εξετάσεων σε συγκεκριμένα μαθήματα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Κληροδοτήματα υπάρχουν στο site της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (http://www.neagenia.gr/). Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Τομέα Υποτροφιών και Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μητροπόλεως 15, Αθήνα, τηλ.: 210-3246057) προκειμένου να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και να προμηθευτούν τον πίνακα Κληροδοτημάτων. 

Η «συμμαχία» με τις τράπεζες


Πολλές τράπεζες έχουν δημιουργήσει διάφορες σειρές προϊόντων για να καλύψουν τόσο τις τρέχουσες ανάγκες όσο και τις ανάγκες που αφορούν τις σπουδές και την επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών.

Πιο συγκεκριμένα προσφέρονται:

  • Ευέλικτοι λογαριασμοί καταθέσεων
  • Χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες
  • Δάνεια με προνομιακούς όρους
  • Δάνεια βασικών και μεταπτυχιακών σπουδών κ.ά.

Τα κριτήρια τώρα για τη λήψη δανείου σπουδών είναι, μεταξύ άλλων:

  • Τα επιτόκια
  • Οι δαπάνες της έγκρισης δανείου
  • Η ευελιξία, δηλαδή η παροχή εναλλακτικών δυνατοτήτων αναφορικά με το ύψος, τη διάρκεια του δανείου, τους τρόπους αποπληρωμής δόσεων κ.ά.
  • Η δυνατότητα παροχής πιστωτικής κάρτας καθώς και
  • Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών

Σχετικά άρθρα

Δείτε ακόμη

π.χ. Οικονομικά ή Πληροφορική