Ιστορία και Τεκμηρίωση σε Σύγχρονα Ζητήματα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Σε συνεργασία με: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Περιγραφή Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορία και τεκμηρίωση στα σύγχρονα ζητήματα» απονέμει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών και πραγματοποιείται σε πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το Μεταπτυχιακό έχει ως στόχο την εκπαίδευση στην ιστορική έρευνα. Η διάρκειά του είναι τέσσερα εξάμηνα εκ των οποίων το τελευταίο είναι αφιερωμένο στην διπλωματική εργασία. Στα τρία πρώτα εξάμηνα η εκπαιδευτική διαδικασία έχει δύο άξονες : α) τα σεμινάρια και β) η έρευνα σε ιστορικά αρχεία και άλλες πηγές. Για κάθε ένα σχεδόν σεμινάριο οι φοιτητές/τριες πραγματοποιούν μία εργασία σχετική με το θέμα του σεμιναρίου. Παραλλήλως πραγματοποιούν έρευνα υπό την εποπτεία του Δ/ντή του Μεταπτυχιακού. Η έρευνα γίνεται σε συνδυασμό με την χρήση πληροφορικής.

Το γενικό θέμα των σεμιναρίων και της έρευνας είναι «Η δημιουργία του ελληνικού έθνους 18ος - 19ος αιώνας».

Η συμμετοχή στα σεμινάρια και την έρευνα είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές/τριες και βαθμολογούνται ανά εξάμηνο με βάση το αποτέλεσμα του έργου τους. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για την διπλωματική εργασία. Ο ελάχιστος βαθμός που πρέπει να συγκεντρώσει κάθε φοιτητής/τρια προκειμένου να πάρει το Μεταπτυχιακό του δίπλωμα είναι 7/10.

Κριτήρια Εισαγωγής

Γίνονται δεκτοί ύστερα από εξετάσεις πτυχιούχοι όλων των ειδικοτήτων κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών καθώς και πτυχιούχοι της πληροφορικής.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, συνεργαζόμενο με τα Τμήματα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Η διάρκειά του είναι τέσσερα εξάμηνα.

Δίδακτρα:
Το Μεταπτυχιακό δεν επιβάλει δίδακτρα αλλά όλα τα έξοδα μετακίνησης και άλλα που απαιτούνται αναλαμβάνουν οι φοιτητές/τριες.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Κέρκυρα