Περιγραφή Προγράμματος

Τα προγράμματα που διδάσκονται στα Αγγλικά είναι Ιατρική (MSc: 6 έτη σπουδών), Νοσηλευτική (BSc: 4 έτη σπουδών), Μαιευτική (BSc: 4 έτη σπουδών) και οι απόφοιτοι έχουν το πλεονέκτημα να ασκήσουν την πρακτική τους σε μια από τις 43 ειδικότητες που προσφέρει το πανεπιστήμιο.

Όλα τα προαναφερθέντα Πανεπιστημιακά προγράμματα που προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα είναι εγκεκριμένα και αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) στο πλαίσιο της απόφασης αριθ. 70 / 28-11-08. Οι απόφοιτοι μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.

Για περισσότερες πληροφορίες εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας.

Κριτήρια Εισαγωγής

Εγγραφή
Απαιτείται ένα τυπικό τεστ εισόδου στα μαθήματα της ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ και ΧΗΜΕΙΑΣ (πραγματοποιείται στην Ελλάδα). Η εγγραφή στο Πανεπιστήμιο είναι άμεση και επιτυγχάνεται ουσιαστικά με το απολυτηρίο του Λυκείου.

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση Πανεπιστημίου
  • Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου με σφραγίδα Χάγης
  • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Master of Science

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
MSc: 6 έτη σπουδών

Έναρξη Μαθημάτων:
Μέσα Φεβρουαρίου

Δίδακτρα:
Ετήσια Δίδακτρα 5.500 €
Ελάχιστα συνολικά έξοδα διαβίωσης 300 €/ μήνα
Τρόφιμα 150-200 / μήνα
Ξενώνας 50-70 / μήνα
Ενοικίαση ενός ιδιωτικού διαμερίσματος 150-200 / μήνα
Δωμάτιο σε ένα ιδιωτικό διαμέρισμα 70-100 / μήνα
Σπουδαστική ταξιδιωτική κάρτα 6 / μήνα

Χώρα:
Βουλγαρία

Πόλη:
Pleven