Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών
ΙΕΚ ΑΚΜΗ

ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Περιγραφή Προγράμματος

O Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών είναι το στέλεχος που οργανώνει και στηρίζει δυναμικά τις λειτουργίες των Διευθυντών των διαφόρων Τμημάτων μιας επιχείρησης.

Αποτελεί πρόσωπο ιδιαίτερης εμπιστοσύνης για τα διευθυντικά στελέχη με τα οποία συνεργάζεται και είναι το στέλεχος που έχει τη δυνατότητα να εργάζεται αυτόνομα και να συμβάλλει ουσιαστικά στη διοίκηση και λειτουργία της επιχείρησης. Διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές, ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού, προκειμένου αυτοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. 

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ως απόφοιτος της ειδικότητας «Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών» κάνεις σωστή χρήση όλων των μηχανών γραφείου, συντάσσεις, δακτυλογραφείς και διεκπεραιώνεις την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα. Ταξινομείς και αρχειοθετείς εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, χειρίζεσαι τις δημόσιες σχέσεις της επιχείρησης, επιδιώκεις την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης με σχεδιασμό και καθοδήγηση –ανάλογα με τη θέσης σου στην επιχείρηση- των δραστηριοτήτων των άλλων υπαλλήλων. Επίσης, οργανώνεις και διεκπεραιώνεις ταξίδια, συναντήσεις, συσκέψεις, συνεντεύξεις ανώτερων στελεχών, τηρώντας ημερολόγιο καθημερινών δραστηριοτήτων. 

Συγκεκριμένα, μπορείς να εργασθείς σε:

  • Διοικητικά Τμήματα Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα,
  • Μεγάλες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς,
  • Τράπεζες,
  • Τουρισμό - Ναυτιλία και
  • Εμπορικές Επιχειρήσεις.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος >

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Οικονομία & Διοίκηση

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
2 έτη

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
Κρήτη - Ηράκλειο
Λάρισα
Πειραιάς
Ρόδος