Γραφιστικός Σχεδιασμός - Διαφήμιση
City Unity ΚΔΒΜ2
Σε συνεργασία με: Edexcel

City Unity ΚΔΒΜ2

Περιγραφή Προγράμματος

Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο, ότι ο γραφίστας σήμερα συμβάλει αποφασιστικά με το έργο του στην ανάπτυξη της οπτικής επικοινωνίας, η οποία παίζει πλέον καθοριστικό ρόλο στις σύγχρονες κοινωνίες. Παράλληλα, η δημιουργική του ικανότητα που αφορά σε ένα ευρύ φάσμα διαφημιστικών εφαρμογών, επηρεάζει καταλυτικά το καταναλωτικό κοινό.

Σκοπός του προγράμματος Graphic Design είναι η άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση των σπουδαστών, δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια των προσωπικών δυνατοτήτων τους, στην ανάπτυξη της κριτικής του σκέψης, στην εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες, καθώς και στη μεθοδολογική προσέγγιση της γραφιστικής και σχεδιαστικής διαδικασίας, προκειμένου να προετοιμάσει επαγγελματίες - δημιουργούς ικανούς να στελεχώσουν τον απαιτητικό χώρο της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Κριτήρια Εισαγωγής

  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Τίτλου Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου, ισόκυρου και ισάξιου Τίτλου Σπουδών από την Ελλάδα ή το Εξωτερικό.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας).

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Ανώτατο Εθνικό Δίπλωμα

Τρόπος Φοίτησης:
Πλήρους Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
3 έτη

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα