Περιγραφή Προγράμματος

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων αναγνωρίζοντας την κρίσιμη σημασία των Logistics για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σχεδίασε και προσφέρει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο Πιστοποιημένο πρόγραμμα στο Logistics Management Το οποίο οδηγεί στην απόκτηση του Graduate Diploma in Logistics Management.

Στόχοι του προγράμματος είναι η βαθιά κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών και αρχών Logistics καθώς και της πρακτικής τους εφαρμογής στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων.

Τα στελέχη έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να κατανοήσουν σε βάθος πως διαμορφώνεται, λειτουργεί, ελέγχεται, εμπλουτίζεται και αποδίδει η εφαρμογή των Logistics στην σύγχρονη επιχείρηση.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Graduate Diploma / Πρόγραμμα Επαγγελματικής Πιστοποίησης

Τρόπος Φοίτησης:
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
248 ώρες / 8 μήνες

Έναρξη Μαθημάτων:
Οκτώβριος / Μάιος

Δίδακτρα:
Μέλη: € 4100
Μη μέλη: € 4400

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Αθήνα
Λάρισα