Περιγραφή Προγράμματος

Η ζήτηση για συνεχή επιμόρφωση που προβάλλεται από την επαγγελματική αγορά, όπως και η ανταγωνιστικότητα με τα υπόλοιπα ελληνικά πανεπιστήμια στο χώρο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών κατέδειξαν την ανάγκη για δημιουργία ενός ιδιαίτερου μεταπτυχιακού προγράμματος στους κόλπους του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η διοίκηση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με τους καθηγητές του τμήματος και ιδιαίτερα με τον καθηγητή κο Πέτρο Μάλλιαρη, διευθυντή του προγράμματος, κατέβαλλαν μεγάλες προσπάθειες για την ανίχνευση των ιδιαίτερων αναγκών των σύγχρονων στελεχών και το σχεδιασμό του καλύτερου δυνατού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Τελικά, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη, το λεγόμενο Ε - ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ξεκίνησε τη λειτουργία του και δέχτηκε τους πρώτους 41 φοιτητές τον Σεπτέμβριο του 2002.

Ο πρώτος κύκλος λειτουργίας του προγράμματος, έχοντας ως βάση την εμπειρία και το ακαδημαϊκό υπόβαθρο των καθηγητών, καθώς και την προθυμία των συμμετεχόντων φοιτητών, στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και χαρακτηρίστηκε από την εφαρμογή καινοτομιών, όπως:

. Εκπαιδευτική εκδρομή και επίσκεψη στην εταιρεία UNILEVER , στην Ολλανδία
. Θερινός κύκλος μαθημάτων 10 ημερών στο Πόρτο Χέλι
. Εκλεκτοί επισκέπτες καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό
. Ομιλίες από επιφανείς προσωπικότητες, όπως ο κος Ανδρέας Ανδριανόπουλος και ο κος Μίμης Ανδρουλάκης
. 8 ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο Σικάγο με επίσκεψη μεταξύ άλλων στο Loyola University Chicago, Kellogg University, University of Chicago, University of Illinois, Chicago Board of Trade, Federal Reserve Bank of Chicago

Ως αποτέλεσμα αυτών των σημαντικών ενεργειών, κατά την έναρξη του δεύτερου κύκλου του προγράμματος το Σεπτέμβριο του 2003 οι αιτήσεις υπερέβησαν σε αριθμό τις αντίστοιχες του προηγούμενου έτους και τελικά έγιναν δεκτοί 44 φοιτητές. Ο δεύτερος κύκλος λειτουργίας του προγράμματος στέφεται επίσης με επιτυχία, καθώς υπάρχει και η συνεργασία και προτάσεις για βελτίωση από τους δευτεροετείς φοιτητές. Μια επιπλέον καινοτομική πρωτοβουλία η οποία έλαβε χώρα είναι η εκδήλωση υποδοχής και προσανατολισμού των πρωτοετών φοιτητών που έγινε κατά τη διάρκεια ενός σαββατοκύριακου στην Ερέτρια, με την παρουσία και των δευτεροετών φοιτητών, αλλά και του συνόλου των καθηγητών του προγράμματος.

Σε συνέχεια των παραπάνω επιτυχιών, το μέλλον του προγράμματος προδιαγράφεται ακόμη πιο ευοίωνο και με περισσότερες καινοτομίες, καθώς το Ε - ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «όπου η καινοτομία δε διδάσκεται μόνο, αλλά και εφαρμόζεται».

Κριτήρια Εισαγωγής

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απευθύνεται σε εργαζόμενους πτυχιούχους με τριετή τουλάχιστον επαγγελματική προϋπηρεσία μετά την απόκτηση του πρώτου πτυχίου.

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων ο τίτλος έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να συνεχίσουν για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, που να πιστοποιείται με ικανοποιητικό βαθμό σε TOEFL ή Proficiency. Η πιστοποίηση της γνώσης της Αγγλικής αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τμήμα:
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τίτλος που θα λάβω με τη λήξη των σπουδών:
Master of Business Administration / Διδακτορικό Δίπλωµα

Τρόπος Φοίτησης:
Μερικής Φοίτησης

Διάρκεια Φοίτησης:
Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Έναρξη Μαθημάτων:
Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο.

Χώρα:
Ελλάδα

Πόλη:
Πειραιάς