Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Προφίλ Εκπαιδευτικού Οργανισμού

Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) λειτουργεί από το 2007 στο πλαίσιο του Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοπός του ΕΠΕΦΑ είναι η μεθοδική επιστημονική ανάλυση και μελέτη επίκαιρων θεμάτων της χρηματοοικονομικής και της οικονομικής των επιχειρήσεων. Παράλληλα, το ΕΠΕΦΑ αναπτύσσει προγράμματα εξειδικευμένης εκπαίδευσης για στελέχη επιχειρήσεων στους εν λόγω τομείς, καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης για τη λήψη επαγγελματικής πιστοποίησης στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, επιδιώκοντας να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις και να συνδέσει την αγορά εργασίας με τη δια βίου εκπαίδευση.

Το ΕΠΕΦΑ διευθύνεται από τον Καθηγητή Χρηματοοικονομικής κ. Νικόλαο Μυλωνά.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Σταδίου 5 (2ος όροφος)
Αθήνα 10562
Τηλ.: 210 368 9390