Πληροφορίες Σπουδών  /  

Επαγγελματικοί Τίτλοι Σπουδών

Μετά το πρώτο πτυχίο


Επαγγελματικοί Τίτλοι ΣπουδώνΥπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους κάποιος απόφοιτος πανεπιστημίου ή κάποιος επαγγελματίας θα επιλέξει τη συνέχιση των σπουδών του πέραν του προπτυχιακού επιπέδου. Το ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, είναι το κατά πόσο η επιλογή τους «ταιριάζει» μακροπρόθεσμα με την καριέρα που επιθυμούν.


Το βέβαιο είναι ότι ένα πτυχίο από μόνο του δεν είναι πια αρκετό για να εξασφαλίσει την επαγγελματική επιτυχία, από τη στιγμή μάλιστα που αρκετοί καταλήγουν σε επάγγελμα διαφορετικό από το αντικείμενο των σπουδών τους.

Στις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες, η ίδια η «αγορά» διαμορφώνει το πλαίσιο των δεξιοτήτων και προσόντων που απαιτούνται πια από τα ανερχόμενα στελέχη. Σε αυτό το μήκος κύματος κινείται πια και η αγορά εργασίας στην Ελλάδα, όπου πολλές αγγελίες ευρέσεως εργασίας συμπεριλαμβάνουν τους επαγγελματικούς τίτλους (ACCA, CIA, CFA) ως υποχρεωτικό ή επιθυμητό κριτήριο πρόσληψης.

Τι σημαίνει επαγγελματικός τίτλος / πιστοποίηση

Οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις (επαγγελματικοί τίτλοι) απονέμονται από παγκοσμίας εμβέλειας επαγγελματικές οργανώσεις (Accounting, Audit, Finance, Public Relations κ.α.) οι οποίες και επιθυμούν να διαφυλάξουν την αξιοπιστία και την αρτιότητα των υπηρεσιών που συνεπάγεται ο τίτλος τον οποίο πρεσβεύουν τα μέλη τους.

Μια επαγγελματική πιστοποίηση περιλαμβάνει τρεις βασικές προϋποθέσεις:
(α) την επιτυχή ολοκλήρωση εξετάσεων σε σχετικά γνωστικά αντικείμενα (οι εξετάσεις είναι κοινές για όλους τους υποψηφίους σε όλο τον κόσμο),
(β) τη συμπλήρωση σχετικής προϋπηρεσίας (από 2 έως 3 έτη τουλάχιστον) και
(γ) την συνεχή ή δια βίου εκπαίδευση για τη διατήρηση του τίτλου.   

Οι επαγγελματικοί τίτλοι λοιπόν έχουν σαν στόχο την εξειδίκευση σε σύγχρονες ειδικότητες και την απόκτηση τεχνογνωσίας, για την οποία υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας και αποτελούν σήμερα «μονόδρομο» για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία.

Τέλος, παρά τις δυσκολίες που δημιούργησε η οικονομική κρίση στην αγορά εργασίας, οι κάτοχοι επαγγελματικών τίτλων μετακινήθηκαν πολύ πιο εύκολα μεταξύ εταιρειών, ενώ ταυτόχρονα διαφοροποιήθηκαν ανάμεσα σε εκατοντάδες βιογραφικά που «έχουν» μεταπτυχιακό τίτλο.

Δείτε τους Επαγγελματικούς Τίτλους Σπουδών >

π.χ. Οικονομικά ή Πληροφορική